Algemene voorwaarden

Bovendien kunnen gebruikers gezondheidsgerelateerde vragen stellen in de rubriek "Vragen en Antwoorden". Dit zijn pagina's met een specifiek formaat, die ook wetenschappelijke artikels kunnen bevatten. Deze vragen worden bekeken door het Doctoranytime-team en vervolgens naar de betrokken zorgverleners gestuurd voor een antwoord. Zodra het antwoord is ontvangen, wordt de gebruiker per e-mail op de hoogte gebracht. Het platform voor het indienen van vragen is bedoeld voor volwassenen. Indien de vraag wordt ingediend door een minderjarige, wordt de toestemming van zijn/haar ouder of voogd, die ook enige verantwoordelijk is, verondersteld. Doctoranytime kan de leeftijd van elke gebruiker niet controleren en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid. Vragen en bijbehorende antwoorden worden gepubliceerd in de rubriek Vragen en Antwoorden, evenals op andere gerelateerde pagina's, om andere gebruikers van Doctoranytime te informeren over hetzelfde onderwerp. De anonimiteit van de gebruiker die de vraag stelt wordt gegarandeerd zowel op het moment van indiening als op het moment van publicatie, terwijl de antwoorden worden gegeven door de zorgverleners, die als enigen verantwoordelijk zijn voor de inhoud en de juistheid van hun antwoorden. Doctoranytime kan de geldigheid, de nauwkeurigheid of de kwaliteit van de antwoorden niet garanderen. Onze partners zijn enige verantwoordelijk voor de juistheid van de antwoorden, die worden gegeven op basis van de vragen en gegevens die door de gebruikers worden verstrekt. De antwoorden van zorgverleners zijn uitsluitend informatief en adviserend van aard, en kunnen in geen geval klinisch onderzoek, diagnose en behandeling vervangen. Vragen die beledigend of kwetsend zijn, worden niet naar de zorgverstrekkers gestuurd, noch gepubliceerd in de rubriek Vragen en Antwoorden of op andere gerelateerde pagina's. Vragen waarin zorgverleners worden vermeld kunnen niet door Doctoranytime worden verwerkt en worden dus voor antwoord naar de betrokken zorgverleners gestuurd. Bovendien zullen vragen die persoonlijke gegevens van de gebruiker bevatten en de anonimiteit niet garanderen, verwijderd worden vooraleer de vraag naar de zorgverstrekker wordt gestuurd en gepubliceerd. Het Doctoranytime-team beantwoordt alleen vragen die betrekking hebben op de dienst en het gebruik ervan, geen medische vragen. Zodra de gebruiker zijn vraag heeft ingediend, duurt het enkele dagen voor deze door Doctoranytime wordt verwerkt, naar zorgverleners wordt gestuurd, wordt beantwoord en wordt gepubliceerd in de rubriek Vragen en Antwoorden.

GEBRUIKSVOORWAARDEN van doctoranytime.be

Laatst bijgewerkt: Juli 2023

1. AANVAARDING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

DOCTOR ANYTIME BVBA beheert de website www.doctoranytime.be en de online diensten die via deze website worden aangeboden (hierna "doctoranytime"), evenals alle gegevens of elementen (bv. afbeeldingen, teksten, grafieken) die erin zijn opgenomen (hierna het "materiaal"), met als doel de gebruikers van doctoranytime de mogelijkheid te bieden om een account aan te maken en online (of telefonisch) medische afspraken te maken door een zorgverlener of een medisch centrum te selecteren uit het netwerk van professionals in de gezondheidssector met een profiel op onze website, alsook om geĆÆnformeerd te worden over medische aangelegenheden die voor hen van toepassing zijn. Het gebruik van doctoranytime wordt beheerst door deze gebruiksvoorwaarden, die op elk moment van toepassing zijn en tevens dienen als overeenkomst tussen doctoranytime en elke persoon die gebruik maakt van voornoemde online diensten (hierbij de "gebruiker" of gebruikers).

De toegang tot en het gebruik van deze diensten, op welke manier dan ook, impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden door de gebruiker, zoals op elk moment van toepassing.

2. ONLINE DIENSTEN van doctoranytime

Doctoranytime is een innoverende website waarop professionals in de gezondheidssector (zorgverleners en medische centra) hun professioneel profiel en de medische diensten die zij aanbieden, kunnen voorstellen, alsook hun beschikbaarheid voor het maken van medische afspraken. Bezoekers/gebruikers kunnen respectievelijk deze profielen bekijken (curriculum vitae, aangeboden diensten, beschikbaarheid) en zodra zij hun eigen account hebben aangemaakt, de prijzen bekijken van elke medische dienst van de zorgverlener of het medisch centrum waarin zij geĆÆnteresseerd zijn en met Ć©Ć©n klik de medische afspraak boeken die zij wensen. Gebruikers van Doctoranytime kunnen via hun account ook hun afspraken annuleren, volgens de annuleringsvoorwaarden van Doctoranytime, alle diensten van Doctoranytime bekijken waarvan zij gebruik hebben gemaakt, de behandelende zorgverlener beoordelen aan de hand van een score en opmerkingen, nieuwsbrieven ontvangen over medische onderwerpen waarin zij geĆÆnteresseerd zijn en vragen stellen die door het gespecialiseerde medische personeel via een berichtenuitwisseling dienst kunnen worden beantwoord.

Professionals in de gezondheidssector en medische centra die een online profiel op de website doctoranytime wensen aan te maken, conform aan wat hierboven vermeld is, worden verzocht het overeenkomstige online registratieformulier met hun gegevens in te vullen ("INSCHRIJVEN ALS ZORGVERLENER" EN "INSCHRIJVEN ALS CENTRUM") en dit aan doctoranytime te bezorgen, waarbij zij de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de website aanvaarden. Doctoranytime bevestigt de correctheid van de verstrekte gegevens door contact op te nemen met de geĆÆnteresseerde, waarna de professional in de gezondheidszorg opgenomen wordt in het netwerk van partners van doctoranytime en daar een eigen profiel krijgt waar zijn curriculum vitae, specialisatie, de diensten die hij aanbiedt, de kosten van deze diensten en de onderzoeken die doctoranytime heeft uitgevoerd door de patiĆ«nten die hem hebben bezocht, zichtbaar zijn voor de gebruikers, in overeenstemming met het beleid inzake het beheer van onderzoeken van doctoranytime.

Bijgevolg worden de gebruikers die een online account op doctoranytime wensen aan te maken om via de website medische afspraken te boeken, gevraagd het desbetreffende online registratieformulier in te vullen met hun gegevens, waarbij zij tevens de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de website aanvaarden en aangeven of zij al dan niet nieuwsbrieven van doctoranytime wensen te ontvangen. Gebruikers die via de website van doctoranytime een afspraak boeken, kunnen ter bevestiging van hun identiteit een unieke code op hun mobiele telefoon ontvangen. De gebruiker heeft ook de mogelijkheid om zijn afspraak te annuleren volgens de procedure beschreven in de annuleringsvoorwaarden van doctoranytime (buiten de 24 uur voorafgaand aan de afspraak).

Bezoekers/gebruikers kunnen via de website contact opnemen met doctoranytime met eventuele vragen, door het desbetreffende contactformulier in te vullen of door gebruik te maken van de live chat service om te communiceren met de klantenservice, waarbij zij de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de website accepteren.

Een patiƫnt kan ook een afspraak aanvragen via de telefoonservice van doctoranytime (ma-vr 9.00-11.00 uur). Beide diensten volgen dezelfde procedure als de online dienst. Bij het aanvragen van een afspraak worden de patiƫnten verzocht hun gegevens te verstrekken, die vervolgens worden doorgestuurd naar de desbetreffende zorgverlener, zodat zowel de communicatie tussen beide partijen als de afhandeling van de procedure mogelijk is. De zorgverleners zijn verantwoordelijk voor het aanvaarden van afspraken, en indien een zorgverlener een aanvraag om een afspraak niet binnen 2 uur aanvaardt, kan het verzoek geannuleerd worden zodat de patiƫnt door een andere zorgverlener kan worden opgevolgd. Doctoranytime bepaalt niet en is niet verantwoordelijk voor de methodes die door zorgverleners worden gebruikt en kan een zorgverlener niet dwingen om een patiƫnt te zien. Bovendien bepaalt doctoranytime de kosten van medische bezoeken niet en draagt geen verantwoordelijkheid voor de waarde van het diploma van de zorgverlener. Tenslotte is het aan het oordeel van de zorgverlener om te vragen een patiƫnt te onderzoeken.

Bovendien kunnen gebruikers gezondheidsgerelateerde vragen stellen in de rubriek "Vragen en Antwoorden". Dit zijn pagina's met een specifiek formaat, die ook wetenschappelijke artikels kunnen bevatten. Deze vragen worden bekeken door het Doctoranytime-team en vervolgens naar de betrokken zorgverleners gestuurd voor een antwoord. Zodra het antwoord is ontvangen, wordt de gebruiker per e-mail op de hoogte gebracht.

Het platform voor het indienen van vragen is bedoeld voor volwassenen. Indien de vraag wordt ingediend door een minderjarige, wordt de toestemming van zijn/haar ouder of voogd, die ook enige verantwoordelijk is, verondersteld. Doctoranytime kan de leeftijd van elke gebruiker niet controleren en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid.

Vragen en bijbehorende antwoorden worden gepubliceerd in de rubriek Vragen en Antwoorden, evenals op andere gerelateerde pagina's, om andere gebruikers van Doctoranytime te informeren over hetzelfde onderwerp. De anonimiteit van de gebruiker die de vraag stelt wordt gegarandeerd zowel op het moment van indiening als op het moment van publicatie, terwijl de antwoorden worden gegeven door de zorgverleners, die als enigen verantwoordelijk zijn voor de inhoud en de juistheid van hun antwoorden. Doctoranytime kan de geldigheid, de nauwkeurigheid of de kwaliteit van de antwoorden niet garanderen. Onze partners zijn enige verantwoordelijk voor de juistheid van de antwoorden, die worden gegeven op basis van de vragen en gegevens die door de gebruikers worden verstrekt.

De antwoorden van zorgverleners zijn uitsluitend informatief en adviserend van aard, en kunnen in geen geval klinisch onderzoek, diagnose en behandeling vervangen.

Vragen die beledigend of kwetsend zijn, worden niet naar de zorgverstrekkers gestuurd, noch gepubliceerd in de rubriek Vragen en Antwoorden of op andere gerelateerde pagina's. Vragen waarin zorgverleners worden vermeld kunnen niet door Doctoranytime worden verwerkt en worden dus voor antwoord naar de betrokken zorgverleners gestuurd. Bovendien zullen vragen die persoonlijke gegevens van de gebruiker bevatten en de anonimiteit niet garanderen, verwijderd worden vooraleer de vraag naar de zorgverstrekker wordt gestuurd en gepubliceerd.

Het Doctoranytime-team beantwoordt alleen vragen die betrekking hebben op de dienst en het gebruik ervan, geen medische vragen. Zodra de gebruiker zijn vraag heeft ingediend, duurt het enkele dagen voor deze door Doctoranytime wordt verwerkt, naar zorgverleners wordt gestuurd, wordt beantwoord en wordt gepubliceerd in de rubriek Vragen en Antwoorden.

3. VIDEOCONSULTATIE

Zorgverleners met een actief profiel op doctoranytime kunnen patiƫnten, indien zij dit wensen, de mogelijkheid aanbieden tot een videoconsultatie. Een videoconsultatie met een zorgverleners vervangt een afspraak in de praktijk niet, maar het geeft de zorgverlener wel de mogelijkheid om advies te geven. Indien de zorgverlener het nodig acht om de patiƫnt persoonlijk te onderzoeken, dient hij/zij de patiƫnt door te verwijzen voor een fysieke afspraak.

Opdat de videoconsultatie kan plaatsvinden, dient zowel de zorgverlener als de patiƫnt over de nodige technische apparatuur te beschikken (computer, microfoon, webcam). Doctoranytime kan technische ondersteuning bieden bij de videoconsultatie, maar draagt geen verantwoordelijkheid voor problemen die kunnen ontstaan door de apparatuur van de zorgverlener en/of de patiƫnt (bijvoorbeeld onderbrekingen en vertragingen als gevolg van een slechte internetverbinding, ongeschikte of incompatibele apparatuur, etc.).

De procedure voor het aanvragen van een afspraak voor een videoconsultatie is dezelfde als die voor het aanvragen van een online afspraak. Het annuleringsbeleid is ook van toepassing op de afspraken voor een videoconsultatie.

Tijdens de aanvraagprocedure voor een videoconsultatie kan de patiĆ«nt gevraagd worden om de gegevens van zijn kredietkaart/debetkaart in te geven, om zo de kosten te aanvaarden die de zorgverlener in kwestie voor deze dienst heeft aangerekend. Betaling vindt plaats op het moment van online reserveren. Indien de gebruiker deze wenst te laten verwijderen nadat de transactie voltooid is, raden wij aan contact met ons op te nemen via [email protected].

Indien de videoconsultatie niet kan plaatsvinden wegens een technisch probleem dient de patiĆ«nt zowel contact op te nemen met de zorgverlener als met de klantendienst van doctoranytime, deze laatste via [email protected], zodat het technische probleem kan worden opgelost. Indien het probleem blijft bestaan, zal de dienst niet aangerekend worden aan de patiĆ«nt.

Indien een afspraak tot 24 uur voor het geplande tijdstip wordt geannuleerd, dan wordt de patiƫnt geen kosten in rekening gebracht. Indien een afspraak minder dan 24 uur voor het geplande tijdstip wordt geannuleerd, of indien de patiƫnt niet op de afspraak verschijnt, dan staat het de zorgverlener vrij om de kosten van de gekozen dienst aan de patiƫnt in rekening te brengen. Het staat de zorgverlener/professionals in de gezondheidszorg vrij om deze termijn te negeren en ervoor te kiezen om een patiƫnt die zijn afspraak niet tijdig heeft afgezegd of die niet op de afspraak is verschenen, niet in rekening te brengen.

Doctoranytime beheert niet en is niet betrokken bij enige fase van de financiƫle transactie tussen zorgverlener/professionals in de gezondheidszorg en patiƫnt. Elke onenigheid of geschil betreffende een financiƫle transactie is strikt tussen de zorgverlener en de patiƫnt en dient worden opgelost zonder tussenkomst van doctoranytime.

Net zoals bij online afspraken kunnen patiƫnten een beoordeling plaatsen op het profiel van de zorgverlener/professionals in de gezondheidszorg, in overeenstemming met het beleid voor het beheer van beoordelingen.

De zorgverleners/professionals in de gezondheidszorg dienen ervoor te zorgen dat de videoconsultatie in de daarvoor bestemde ruimte plaatsvindt, zodat de privacy en vertrouwelijkheid van de interactie niet in gevaar komen. Het is verboden om de videoconsultatie op te nemen.

4. Doctoranytime CHAT

Daarnaast biedt doctoranytime de dienst doctoranytime chat aan. Via deze dienst kunnen patiĆ«nten contact opnemen met beschikbare zorgverleners en onmiddellijk betrouwbare antwoorden krijgen op medische basisvragen, zonder dat zij een afspraak dienen te maken met een arts. Deze dienst is geen vervanging voor een persoonlijk bezoek aan een zorgverlener en kan alleen worden gebruikt voor medisch advies, zonder de mogelijkheid om een voorschrift of een medisch attest te verkrijgen. De zorgverleners zijn als enige verantwoordelijk voor de antwoorden die zij geven op de vragen die zij via chat ontvangen. De patiĆ«nt wordt gevraagd om zijn kaartgegevens in te voeren en daarmee de kosten voor de chatdienst te bevestigen. De kaartgegevens worden automatisch opgeslagen en in het geval dat de gebruiker deze wenst te laten verwijderen na de voltooiing van de transactie, raden wij aan contact met ons op te nemen via [email protected].

5. SPECIFIEKE GEBRUIKSVOORWAARDEN van doctoranytime

1. De gegevens die door de gebruikers van de online diensten worden verstrekt, dienen correct en nauwkeurig te zijn. Alle informatie die door bezoekers/gebruikers wordt verstrekt om aan een vraag te voldoen, wordt als vertrouwelijk beschouwd en alleen doorgegeven aan de direct betrokken partij en aan de bevoegde autoriteit(en) volgens de wet in geval het gebruik door de bezoeker/gebruiker in strijd is met de gebruiksvoorwaarden van doctoranytime en de bestaande Belgische wetgeving in het algemeen. Dit laatste kan met name passend worden geacht indien het gebruik van de website van doctoranytime door een bezoeker/gebruiker in strijd is met de gebruiksregels ervan. In een dergelijk geval kunnen alle gegevens betreffende deze bezoeker/gebruiker, evenals zijn IP-adres, deel uitmaken van een onderzoek, voor zover dit vereist is om de rechten van doctoranytime te beschermen. De gegevens die naar de website van doctoranytime worden gestuurd, mogen niet in strijd zijn met de Belgische wetgeving en de goede zeden inzake internetgebruik in het algemeen en ze mogen niet worden gewijzigd door de bezoeker/gebruiker die ze publiceert of door anderen met medeweten van de bezoeker/gebruiker. Deze gegevens kunnen door doctoranytime worden gebruikt zonder dat de bezoeker/gebruiker die ze heeft verstrekt, enige aanspraak kan maken op doctoranytime. Elke bezoeker/gebruiker is verantwoordelijk voor zijn gebruik van doctoranytime en hij mag de diensten van doctoranytime alleen gebruiken voor wettige en legitieme doeleinden. Het is de bezoeker/gebruiker niet toegestaan doctoranytime te gebruiken op een manier die onze servers of netwerken zou kunnen vernietigen, deactiveren of beschadigen, of op een manier die het gebruik en de benutting van de diensten van doctoranytime door een ander lid/bezoeker/gebruiker belemmert. Het is verboden voor bezoekers/gebruikers onrechtmatig misbruik te maken van onze diensten door afspraken te plannen die zij niet van plan zijn na te komen. Het is tevens verboden voor bezoekers/gebruikers om valse accounts aan te maken met frauduleuze bedoelingen en om op welke manier dan ook de gegevens van andere gebruikers te verzamelen of op te slaan. Doctoranytime behoudt zich het recht voor om haar vorderingen in te stellen voor eventuele schade veroorzaakt door de schending van de voornoemde verbodsbepalingen door bezoekers/gebruikers en om alle relevante gerechtelijke stappen, procedures en wettige gerechtelijke en buitengerechtelijke corrigerende maatregelen te nemen om de schending van deze gebruiksvoorwaarden te voorkomen. Hoewel onze diensten gratis ter beschikking van het publiek worden gesteld, zijn de eventuele kosten voor de medische diensten die aan de gebruikers worden verstrekt door de met doctoranytime samenwerkende zorgverleners, uitsluitend ten laste van de gebruikers/patiƫnten en zij dragen daarvoor de uitsluitende verantwoordelijkheid tegenover de samenwerkende zorgverleners.

2. De informatie en presentaties op de medische site/portaal van doctoranytime geven de persoonlijke mening van hun auteurs weer, zijn strikt van informatieve en adviserende aard en kunnen op geen enkele wijze een diagnose, behandeling, medisch onderzoek en begeleiding door een gespecialiseerde professionele zorgverlener vervangen. Bezoekers/gebruikers mogen niet afhankelijk zijn van de informatie op doctoranytime ter vervanging van medisch advies en een behandeling en deze informatie kan op geen enkele wijze dienen als een vervanging zijn voor professionele medische begeleiding, onderzoek, diagnose en behandeling. Gebruikers mogen het inwinnen van medisch advies bij een bekwame zorgverlener niet verwaarlozen, vermijden of uitstellen wegens het lezen van bepaalde informatie op doctoranytime. Gebruik doctoranytime niet in geval van een medisch noodgeval. In geval van een medisch noodgeval dient u onmiddellijk 112 te bellen en/of uw persoonlijke zorgverlener te raadplegen. U bent zelf verantwoordelijk voor de manier waarop u de door doctoranytime verstrekte informatie gebruikt. Geen enkele verklaring of posting op doctoranytime mag worden beschouwd als het beoefenen van de geneeskunde of het verlenen van gezondheidszorg. Indien een bezoeker/gebruiker afhankelijk is van enige informatie die door doctoranytime wordt verstrekt, draagt hij/zij de volledige verantwoordelijkheid daarvoor. Doctoranytime controleert niet en kan niet garanderen dat een zorgverlener op een bepaald moment beschikbaar is. Doctoranytime draagt geen verantwoordelijkheid voor enige annulering of gemiste afspraak van een zorgverlener, noch voor enige schade die de gebruiker/patiƫnt als gevolg van deze annulering of gemiste afspraak lijdt.

3. Bezoekers/gebruikers worden geacht als enige verantwoordelijk te zijn voor de toegang tot hun persoonlijke accounts op doctoranytime, alsook voor het beveiligen van hun toegangscodes tegen onbevoegden. Bezoekers/gebruikers zijn tevens als enige verantwoordelijk voor het inzien, gebruiken, beheren van en toegang hebben tot hun activeringscodes, alsook toegangscodes.

4. Bezoekers/gebruikers hebben de mogelijkheid om commentaar te geven op hun ervaringen met de behandelaars en medische centra die op onze website zijn opgenomen, hetzij elektronisch, hetzij telefonisch. Deze commentaren zullen zichtbaar zijn op de profielen van de behandelaars en medische centra op doctoranytime, alsook op hun persoonlijke websites, op voorwaarde dat zij het goedkeuringsproces van het doctoranytime team hebben doorstaan, overeenkomstig het evaluatiebeleid van doctoranytime. Dergelijke opmerkingen dienen op verantwoorde wijze te worden ingediend en duidelijk en eerlijk te zijn. Bezoekers/gebruikers dragen de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik van ongepaste woorden en/of uitdrukkingen, evenals onterechte persoonlijke kritiek en/of oneerlijke/beledigende commentaren. Doctoranytime behoudt zich het recht voor om commentaren van bezoekers/gebruikers om welke reden dan ook te verwijderen, echter zonder enige verantwoordelijkheid te dragen voor het achterwege laten of vertragen van het verwijderen ervan. U moet in gedachten houden dat de commentaren van gebruikers slechts hun meningen weergeven en dat u zich daar niet op moet baseren. Het doel van beoordelingen is om de gebruikers van doctoranytime te informeren. Vanaf het moment dat een gebruiker/patiƫnt zijn/haar commentaar indient, duurt het enkele dagen voordat dit door doctoranytime wordt goedgekeurd en zichtbaar is op het profiel van de betreffende arts of het medisch centrum, mits de commentaar voldoet aan de gebruiksvoorwaarden. Indien doctoranytime verdere verduidelijking nodig heeft van de gebruiker/patiƫnt met betrekking tot zijn/haar commentaar, zal hij/zij schriftelijk contact opnemen via e-mail. Patiƫnten zelf en indien de patiƫnt minderjarig of bejaard is, of anderszins een begeleider nodig heeft, hebben ook hun begeleiders (mits zij bij het onderzoek aanwezig waren) het recht op inzage. Indien een beoordeling in strijd is met de goede zeden, beledigend is, of een vertekend beeld geeft van de werkelijkheid, waardoor de geloofwaardigheid van de arts/het medisch centrum in kwestie onterecht wordt geschaad, dan zal deze niet worden gepubliceerd op het profiel van de arts/het medisch centrum in kwestie. Ook opmerkingen waaruit blijkt dat de patiƫnt niet op de hoogte is van de gevolgde procedures op medisch gebied zullen niet worden gepubliceerd. Als voorbeeld kan de procedure voor het online voorschrijven worden genomen die moet worden voorafgegaan door een onderzoek van de patiƫnt en bevestiging van zijn identiteit, aangezien de zorgverleners als enige verantwoordelijk zijn voor het correct en rechtmatig voorschrijven van medicatie en tests. Om een incident te onderzoeken, alsook om de zorgverleners/medisch centra op de hoogte te houden, behoudt doctoranytime zich het recht voor om beoordelingen door te sturen naar de betrokken partijen.

Na het verstrijken van 60 dagen vanaf de datum van de afspraak, kan de bezoeker/gebruiker geen beoordeling meer plaatsen over de zorgverlener/het medisch centrum. De limiet van 60 dagen kan worden overschreden indien de bezoeker/gebruiker in de gelegenheid is gesteld om zijn oorspronkelijke beoordeling te herzien zodat deze voldoet aan de gebruiksvoorwaarden en kan worden gepubliceerd. De limiet van 60 dagen is niet van toepassing indien de bezoeker/gebruiker geen bevestigde gebruiker is van doctoranytime, maar wel toestemming heeft gegeven om de behandelaar zichtbaar te maken in de dienst. Het staat doctoranytime vrij om een evaluatie niet te uploaden wanneer deze opmerkingen bevat over de medische diagnose/farmaceutische behandeling, denigrerende/beledigende opmerkingen, opmerkingen over de annulering van een afspraak wanneer de patiƫnt op de hoogte was gebracht van deze annulering voordat hij/zij in de praktijk aankwam en opmerkingen over de ontvangst van geleverde diensten op basis van het Marktbesluit nr. 4/28.11.2012. Tenslotte zijn evaluaties betreffende doctoranytime en het gebruik van haar diensten niet zichtbaar op de profielen van zorgverleners/medische centra.

5. De inhoud van doctoranytime, met inbegrip van maar niet beperkt tot teksten, beelden en informatie geplaatst door zijn schrijvers/redacteuren, evenals elk ander materiaal dat in de website is opgenomen, wordt gebruikt met als enig doel zijn bezoekers/gebruikers te informeren. Het materiaal en de informatie die door de website worden verstrekt, zijn niet volledig en kunnen onmogelijk het meest recente onderzoek op alle gebieden van de medische wetenschap weerspiegelen en omvatten. Een deel van de informatie op onze website wordt verstrekt door derden. Doctoranytime is niet in staat deze informatie te verifiƫren en kan de juistheid ervan niet garanderen.

6. Doctoranytime behoudt zich het recht voor om een van de volgende acties te ondernemen, inclusief maar niet beperkt tot: a) alle communicatie tussen de bezoekers/gebruikers en de website te registreren en op te slaan, met inbegrip van e-mails en vragen-antwoorden tussen de bezoekers/gebruikers en de met doctoranytime samenwerkende zorgverleners of andere partijen; b) elke bewering te onderzoeken betreffende communicatie die niet in overeenstemming is met zijn gebruiksvoorwaarden, en dergelijke communicatie naar eigen goeddunken in te trekken of te eisen dat deze wordt ingetrokken; c) de door bezoekers/gebruikers verstuurde mededelingen en gegevens/informatie die beledigend, onwettig of storend worden geacht of die niet met de gebruiksvoorwaarden van doctoranytime in overeenstemming zijn, intrekken; d) geregistreerde leden schrappen wanneer zij de gebruiksvoorwaarden van doctoranytime niet in acht nemen, nadat zij ter zake zijn gewaarschuwd.

7. Geen enkele informatie ontvangen door bezoekers/gebruikers van doctoranytime en zijn diensten vormt een garantie of verplichting van de kant van doctoranytime, voor zover niet uiteengezet in deze gebruiksvoorwaarden.

8. De website van doctoranytime kan medische onderwerpen of gezondheidsonderwerpen bevatten. Indien een bezoeker/gebruiker dergelijke onderwerpen aanstootgevend vindt, dient hij/zij het gebruik van onze website te vermijden. Na deze mededeling kan geen enkele inhoud met de voornoemde onderwerpen als aanstootgevend voor bezoekers/gebruikers worden beschouwd.

9. Doctoranytime behoudt zich het recht voor om gegevens over elke geregistreerde gebruiker/zorgverleners die te maken hebben met hun online imago te tonen op websites van derden. Dit recht vloeit voort uit de tussen doctoranytime en andere diensten gesloten partnerschappen.

10. Doctoranytime kan linken naar websites van derden voorstellen. Het kan ook specifieke websites selecteren en prioriteren op basis van de door de bezoeker/gebruiker ingevoerde zoektermen en toestaan dat degenen die op doctoranytime adverteren op bepaalde zoektermen reageren met advertenties of gesponsorde inhoud, in overeenstemming met zijn beleid inzake advertentiebeheer. Doctoranytime beveelt in geen geval de inhoud van de websites van derden aan of ondertekent deze niet mee, noch controleert zij de beschikbaarheid, de inhoud, het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens, de kwaliteit en de volledigheid van de diensten die worden aangeboden door andere websites en pagina's waarnaar zij bezoekers/gebruikers via links, hyperlinks of reclamebanners doorverwijst. Indien er zich een probleem voordoet bij het bezoeken/gebruiken van deze websites en pagina's, dient de gebruiker rechtstreeks contact met hen op te nemen, aangezien zij de volledige verantwoordelijkheid dragen voor de levering van hun diensten. Doctoranytime mag in geen geval worden geacht de inhoud of de diensten van de websites en pagina's waarnaar wordt verwezen goed te keuren of te aanvaarden, of op enige andere wijze met deze websites en pagina's geassocieerd te zijn, of ervoor in te staan. Doctoranytime draagt geen verantwoordelijkheid voor om het even welk type van communicatie tussen bezoekers/gebruikers en derde dienstverleners die op doctoranytime adverteren, noch voor om het even welke transactie die uit de relatie tussen hen zou kunnen voortvloeien. Doctoranytime draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites van derden, websites in het kader van doctoranytime, websites die op de website van doctoranyitme kunnen verschijnen of die het resultaat zijn van een zoekopdracht, noch voor advertenties van derden, en zij staat niet in voor hun inhoud of geldigheid. Bezoekers/gebruikers zijn verantwoordelijk voor hun gebruik van websites van derden en dit gebruik wordt geregeld door de gebruiksvoorwaarden van deze websites. Doctoranytime draagt geen verantwoordelijkheid in gevallen waar websites van derden:

 • inbreuk maken op de rechten van andere partijen,
 • geen beveiliging bieden of onnauwkeurig, onvolledig of misleidend zijn,
 • virussen of andere schadelijke programma's bevatten.

Doctoranytime staat niet achter de inhoud, producten of diensten die op deze websites worden aangeboden en is niet verbonden met de beheerders van deze websites. Wanneer onze website via links of hyperlinks naar andere websites verwijst, dragen de eigenaars en/of beheerders van die websites de volledige (burgerlijke en strafrechtelijke) verantwoordelijkheid voor de veiligheid, wettelijkheid en geldigheid van de inhoud van die websites, waarbij Doctoranytime geen enkele verantwoordelijkheid draagt - bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid voor de schending van intellectuele en industriƫle eigendomsrechten. Indien bezoekers/gebruikers verbinding maken met dergelijke gelinkte websites, dan zijn zij de enige dragers van het risico van verbinding met en toegang tot deze websites, zonder de betrokkenheid van doctoranytime.

11. Indien doctoranytime door bezoekers/gebruikers op de hoogte wordt gebracht van fouten, neemt zij de verantwoordelijkheid op zich om onmiddellijk alles in het werk te stellen om deze fouten te corrigeren. Desalniettemin gebruiken de bezoekers/gebruikers de gegevens en het materiaal die op deze website staan en die voor hen beschikbaar zijn en die worden verstrekt zonder enige garantie van juistheid en nauwkeurigheid, op hun eigen verantwoordelijkheid, waarbij doctoranytime geen enkele verantwoordelijkheid draagt (direct of indirect) voor enige schade (direct of indirect) die iemand zou kunnen lijden door het gebruik van onze website of de gegevens die erop staan. Doctoranytime kan op elk moment wijzigingen en verbeteringen aanbrengen, zonder de gebruikers daarvan op de hoogte te brengen, indien zij van mening is dat deze wijzigingen en verbeteringen de werking van de website zullen vereenvoudigen.

12. Behalve de uitdrukkelijk vermelde uitzonderingen (zoals de intellectuele eigendomsrechten van derden, partners en organisaties), vormt de volledige inhoud van doctoranytime, met inbegrip van de afbeeldingen, grafieken, foto's, tekeningen, teksten, geleverde diensten en alle records van deze website in het algemeen, de intellectuele eigendom, gedeponeerde merken en dienstmerken van doctoranytime, die beschermd zijn door de relevante bepalingen van het Belgisch recht, het Europees recht en de internationale conventies en verdragen. Bijgevolg mag niets van het voormelde geheel of gedeeltelijk worden verkocht, gekopieerd, gewijzigd, gereproduceerd, heruitgegeven, verwerkt, geĆ¼pload, doorgegeven of verspreid op welke manier dan ook aan anderen. Een uitzondering op het bovenstaande is de geĆÆsoleerde opslag van een enkele kopie van een deel van de inhoud op een eenvoudige persoonlijke computer voor uitsluitend persoonlijk en niet publiek of commercieel gebruik, zonder de vermelding van de oorsprong van doctoranytime te wissen en zonder afbreuk te doen aan de relevante intellectuele en industriĆ«le eigendomsrechten. Alle andere producten of diensten die in de webpagina's van doctoranytime worden vermeld en die de merken van hun overeenkomstige beoefenaars, organisaties, bedrijven, samenwerkende instellingen, verenigingen of publicaties dragen, zijn hun intellectuele en industriĆ«le eigendom, zodat zij respectievelijk de verantwoordelijkheid daarvoor dragen. De bezoeker/gebruiker begrijpt en aanvaardt dat hij niet het recht heeft om de inhoud van de website van doctoranytime geheel of gedeeltelijk te reproduceren, te kopiĆ«ren, te verkopen, door te verkopen, te verwerken en/of commercieel te exploiteren op welke manier dan ook.

13. Bezoekers/gebruikers accepteren dat hun persoonlijke gegevens, zoals zij die opgeven bij het indienen van een vraag en hun persoonlijke geschiedenis, zullen worden bewaard en verwerkt door de beheerder van de site, die het recht heeft deze te delen met derden (zorgverleners) met als enig doel de adequate en goede werking/dienstverlening van doctoranytime en het verzenden van de bijbehorende antwoorden. Bovendien zal de beheerder van doctoranytime een dossier bijhouden met de persoonlijke gegevens van de gebruikers/degenen die medische vragen sturen, in overeenstemming met de voorwaarden van de General Data Protection Regulation (GDPR) 679/2016/EU van de Europese Unie zoals deze van toepassing is, onder de verplichting tot naleving van de bepalingen van wet 2225/1994 en presidentieel decreet 47/2005 inzake het opheffen van de vertrouwelijkheid voor elke gerechtelijke autoriteit, om redenen van nationale veiligheid, om bijzonder ernstige overtredingen te verifiƫren, en om elke reden die door de wet is bepaald, op voorwaarde dat de procedures die door de wet zijn bepaald, worden gevolgd.

14. Bezoekers/gebruikers aanvaarden uitdrukkelijk dat de Rechtbanken van Brussel de exclusieve bevoegdheid hebben met betrekking tot elk geschil dat zou kunnen ontstaan met doctoranytime en dat de Belgische wet de toepasselijke wet is, zelfs wanneer doctoranytime vanuit een ander land dan Belgiƫ wordt benaderd. Indien een van de bovenstaande voorwaarden ongeldig wordt geacht door een rechterlijke beslissing, wordt de geldigheid en kracht van de rest van de voorwaarden niet aangetast, zodat zij volledig van kracht en geldig blijven.

15. De informatie op de website en verstrekt door de beoefenaars is nauwkeurig, objectief, en heeft tot doel het publiek te informeren, en is in overeenstemming met artikel 18 van de Medische Ethische Code, aangezien hun enige doel is de patiƫnten te vergemakkelijken bij het maken van afspraken.

In het bijzonder wordt de informatie in de velden "Honoraria van het bezoek/honoraria van de diensten", die zichtbaar is voor de geregistreerde gebruikers/patiƫnten, hen meegedeeld op hun desbetreffend verzoek en zodra zij inloggen op hun account. De zorgverleners verstrekken aan doctoranytime informatie over de kosten van de bezoeken en de diensten die zij aanbieden en deze kosten worden onmiddellijk meegedeeld aan of doorgestuurd naar de patiƫnten met het akkoord van de zorgverleners.

Het aftappen van gegevens, alsmede het doorgeven van gegevens zonder toestemming van de artsen of andere beroepsbeoefenaren, vormt een onwettige handeling, waarvoor alleen de aftappende persoon verantwoordelijk is, die zich blootstelt aan de bij de wet voorziene sancties.

Doctoranytime biedt gewoon hostingdiensten aan voor de persoonlijke websites van beoefenaars om het contact tussen zorgverleners en patiƫnten te vergemakkelijken. Doctoranytime is niet verantwoordelijk voor het niveau van de honoraria of de diensten van de zorgverleners en de overeenkomstige prijszetting, noch maakt het reclame; het heeft enkel tot doel de gezondheidsdiensten te verbeteren door de patiƫnten op indicatieve wijze alternatieve mogelijkheden aan te bieden via volledige en adequate informatie. Een zorgverlener kan ook na beƫindiging van zijn of haar samenwerking met doctoranytime in zoekmachines blijven verschijnen, door basisgegevens op te geven, zoals naam, praktijkadres en contactnummer.

16. Het gebruik van de doctoranytime website en al zijn diensten en inhoud zijn onderworpen aan de bovenstaande gebruiksvoorwaarden. Indien een bezoeker/gebruiker deze voorwaarden onaanvaardbaar vindt, wordt hij/zij vriendelijk verzocht af te zien van het gebruik van de doctoranytime website. Het gebruik van doctoranytime door de gebruiker betekent de volledige aanvaarding van, instemming met, goedkeuring van en instemming met al deze gebruiksvoorwaarden en de voorwaarden van het privacybeleid door de bezoeker/gebruiker.

6. WIJZIGINGEN IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Doctoranytime behoudt zich het recht voor haar Gebruiksvoorwaarden en elke andere regel met betrekking tot het gebruik van de website naar eigen goeddunken te wijzigen, waarbij elke wijziging kenbaar wordt gemaakt door telkens een relevante kennisgeving op haar website te plaatsen. De Gebruiksvoorwaarden vermelden de laatste datum waarop zij werden bijgewerkt.

Het voortgezette gebruik van doctoranytime door de gebruiker na een dergelijke kennisgeving vormt een aanvaarding van deze wijzigingen.

Het gebruik van de website is onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden zoals deze van toepassing zijn op het moment van dit gebruik. Gebruikers dienen de Gebruiksvoorwaarden regelmatig te controleren, zodat zij op de hoogte blijven van de inhoud ervan en zij zijn als enige verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven.

7. SPECIFIEKE VOORWAARDEN

Indien het gebruik van een door de website aangeboden dienst wordt geregeld door specifieke gebruiksvoorwaarden en/of beleidsregels, dan worden die voorwaarden beschouwd als Ć©Ć©n geheel met deze gebruiksvoorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren de specifieke gebruiksvoorwaarden van elke dienst.

8. GEBRUIK VAN DE WEBSITE DOOR MINDERJARIGEN

Door de Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, verklaren de gebruikers dat zij meerderjarig zijn, ouder dan 18 jaar, of, indien zij jonger zijn dan 18 jaar, dat zij de vereiste toestemming hebben gekregen van hun wettelijke voogd(en) en dat zij de informatie van deze laatste zullen verstrekken indien daarom wordt gevraagd. De wettelijke voogden van minderjarigen dienen hen te beschermen tegen toegang tot materiaal dat gericht is op volwassenen en dragen de volledige verantwoordelijkheid wanneer dit niet het geval is. Het gebruik van de online diensten van doctoranytime is strikt toegestaan voor volwassenen ouder dan achttien (18) jaar.

Doctoranytime zal alle technisch uitvoerbare maatregelen nemen om vast te stellen of haar online diensten worden gebruikt door minderjarigen onder de leeftijd van achttien (18) jaar. In ieder geval wordt u vriendelijk verzocht contact met ons op te nemen via [email protected] indien u ontdekt dat minderjarigen onze website hebben gebruikt, in strijd met de Gebruiksvoorwaarden.

Doctoranytime kan niet garanderen dat andere gebruikers geen materiaal op onze website zullen plaatsen dat door de ouders of wettelijke voogden van minderjarigen als ongepast kan worden beschouwd. Doctoranytime draagt geen verantwoordelijkheid voor de toegang via het internet tot informatie, goederen en diensten die in strijd zijn met de wet of de beginselen van de goede zeden, of die ongeschikt zijn voor bepaalde categorieƫn van personen, in het bijzonder minderjarigen.

Indien een gebruiker van mening is dat het materiaal of een deel ervan een inbreuk vormt op zijn rechten of de rechten van anderen, kan hij een e-mail sturen naar [email protected], waarin hij aangeeft welk materiaal of deel ervan hij aanstootgevend acht en de redenen die zijn bewering staven.

9. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE INHOUD VAN DOCTORANYTIME

De website wordt gebruikt "zoals hij is", onder voorbehoud van wijziging door de zorgverlener op elk moment. Gebruikers (patiƫnten) mogen geen wijzigingen aanbrengen of op enigerlei wijze ingrijpen in de website.

Doctoranytime tracht op elke wijze een veilig gebruik van de website te verzekeren en via de website nauwkeurige, volledige, geldige, betrouwbare en tijdige informatie te verstrekken. In elk geval erkennen en aanvaarden de gebruikers dat, wegens de aard en de vooruitgang van de producten en diensten van doctoranytime, alsook de aard en de technische vereisten van het internet, het mogelijk is dat doctoranytime niet op elk moment de volledige inhoud en de veiligheid van zijn pagina's en diensten onder controle heeft.

De gebruikers zijn verantwoordelijk voor hun gebruik van de website. Doctoranytime, haar werknemers en leidinggevend personeel, haar vertegenwoordigers, of derden die betrokken zijn bij het creƫren, produceren of publiceren van materiaal, dragen geen verantwoordelijkheid voor enige directe, indirecte, morele, incidentele of andersoortige schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website, voor zover vrijstelling van aansprakelijkheid is toegestaan door de wet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het onopzettelijk verkrijgen van een computervirus van de website of de elektronische berichten die door haar worden verzonden.

10. INTELLECTUELE EIGENDOM EN INDUSTRIƋLE EIGENDOM - MACHTIGING

Eigendomsrechten

De website, met inbegrip van zijn software, is de intellectuele en/of industriƫle eigendom van doctoranytime en wordt beschermd door de relevante bepalingen van de Belgische, communautaire en internationale wetgeving inzake de bescherming van intellectuele en industriƫle eigendom. Bovendien zijn de samenstelling van de inhoud en de rangschikking van de onderdelen van de website op elk moment de exclusieve eigendom van doctoranytime en worden zij beschermd door de relevante bepalingen van het Belgische, communautaire en internationale recht. Geen enkele gebruiker verkrijgt hierdoor enig eigendomsrecht op de website en het materiaal, behalve de gebruiksrechten die uitdrukkelijk in deze gebruiksvoorwaarden zijn bepaald.

Doctoranytime behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten van intellectuele eigendom voor op alle onderdelen van de website, alsook op haar eigen materiaal (geen materiaal waarvoor reclame wordt gemaakt op de website), via dit document, zoals intellectuele eigendomsrechten, industriƫle eigendomsrechten op handelsmerken of dienstmerken, merknamen, distinctieve kenmerken, enz.

Autorisatie - Beperkingen van het gebruik

Op voorwaarde dat de gebruikers deze Gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de website naleven, verleent doctoranytime hen gratis een beperkte, niet-overdraagbare, niet-afgeleide toelating om toegang te krijgen tot de schermen van de website, deze te downloaden en te bekijken op hun toestel en het materiaal ervan en het in het algemeen te gebruiken voor de doeleinden aangeduid in deze Gebruiksvoorwaarden. Dienovereenkomstig erkennen en aanvaarden gebruikers dat de website en het materiaal uitsluitend bedoeld zijn voor persoonlijk en niet voor commercieel gebruik. De gebruikers hebben het recht om een geĆÆsoleerd deel van het materiaal van de dienst te downloaden en/of te kopiĆ«ren en/of op te slaan, uitsluitend voor persoonlijk gebruik en niet voor commerciĆ«le doeleinden, zonder de vermelding van de oorsprong te wissen en op voorwaarde dat zij alle eigendomsrechten van doctoranytime beschermen tegen elke vorm van inbreuk. Voor elk ander doel zijn de voornoemde handelingen slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van doctoranytime. Toegang tot de website of een van de voornoemde handelingen leidt in geen geval tot het ontstaan van een recht, titel of legitiem belang op een deel of het geheel van de gedownloade en/of gekopieerde en/of opgeslagen website.

Met uitzondering van het hierboven vermelde toegestane gebruik, mogen de website en het materiaal op geen enkele wijze worden gereproduceerd, gekopieerd, verhuurd, verkocht, in sublicentie gegeven, afgestoten, overgedragen, geƫxporteerd, verzonden, uitgezonden of gedistribueerd, geheel of gedeeltelijk, door welke gebruiker dan ook, noch mag de website het voorwerp uitmaken van een bruikleen of een commodate. De website mag in geen geval voor commerciƫle doeleinden worden gebruikt. Elke wijziging, aanpassing, bijstelling, vertaling of andere verandering van de dienst en het materiaal is uitdrukkelijk verboden, evenals het maken van afgeleide werken of verbeteringen. Ook het ontmantelen, reconstrueren of anderszins verkrijgen van de broncode van de website is verboden, evenals reverse engineering (maar voor zover wettelijk toegestaan). Het aanleggen en/of publiceren van een database met significante delen van de service is eveneens niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van doctoranytime.

Op basis van het bovenstaande verbinden de gebruikers zich ertoe geen werken te creƫren die afgeleid zijn van en gebaseerd zijn op de inhoud van de website, en de website, het materiaal of de bijbehorende software op geen enkele wijze geheel of gedeeltelijk te kopiƫren, te reproduceren, opnieuw te publiceren, te uploaden, te wijzigen, door te geven, te verkopen of te exploiteren. Verder verbinden zij zich ertoe de website niet op te nemen in een index, niet te framen met een andere website, niet te introduceren als een directe link naar de interne gegevens van een andere website, niet te kopiƫren naar een andere server door het creƫren van een mirror, en geen recht te garanderen aan een derde partij door de website zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van doctoranytime.

Bovendien is elke actie verboden om de veiligheidsvoorschriften of de voorschriften voor het gebruik van inhoud die door een functionaliteit (met inbegrip van onder andere de functionaliteit voor het beheer van digitale rechten) op de website zijn bepaald, geĆÆmplementeerd of gehandhaafd, te omzeilen of te schenden. Het is eveneens verboden de website te gebruiken om toegang te krijgen tot inhoud, deze te kopiĆ«ren, over te dragen, te coderen of uit te zenden in strijd met de wet of de rechten van doctoranytime of derden, alsook copyright verklaringen, handelsmerken of andere verklaringen van exclusieve rechten van doctoranytime of derden te verwijderen, te verbergen of te vervalsen die aan de service zijn gehecht of erin zijn opgenomen of waartoe toegang wordt verkregen via of in combinatie met de service.

Het is verboden de website te gebruiken op een onwettige manier, voor een onwettig doel, of in strijd met de toepasselijke wet- of regelgeving van de Belgische wetgeving inzake intellectuele eigendom en de relevante bepalingen van de Belgische en internationale wetgeving.

Door gebruik te maken van de website aanvaardt de gebruiker zonder vooroordelen, stemt hij ermee in en verbindt hij zich ertoe de website rechtmatig en correct te gebruiken, met name in overeenstemming met de bepalingen die in dit document zijn opgenomen.

Gebruik van de website dat in strijd is met de Gebruiksvoorwaarden is strikt verboden en zal automatisch leiden tot de beƫindiging van de bovenstaande machtiging. De aan de gebruikers verleende toestemming kan door doctoranytime vrijelijk worden herroepen, zonder dat voorafgaande kennisgeving van de beslissing vereist is.

Het is een fundamenteel principe van het beleid van doctoranytime om de intellectuele eigendomsrechten van derden te respecteren en te beschermen. Indien een gebruiker meent dat zijn intellectuele eigendomsrechten worden geschonden via de website, kan hij doctoranytime hiervan op de hoogte brengen door een e-mail te sturen naar [email protected], waarin hij aangeeft welk deel van de dienst volgens hem een schending van zijn rechten inhoudt, alsook de redenen waarom dit als een schending wordt beschouwd.

11. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY

Voor de bescherming van de privacy en het beheer van persoonsgegevens, gelieve het privacybeleid van de website te lezen, dat integraal deel uitmaakt van deze Gebruiksvoorwaarden.

12. OFFICIƋLE DIENST

De gebruikers verbinden zich ertoe om geen manieren te creƫren of te voorzien om aan de dienst te kunnen deelnemen vanaf andere websites of op een manier die niet door doctoranytime is toegelaten.

De gebruikers beloven en gaan akkoord om geen elektromechanische computeruitrusting of software te gebruiken of een andere methode die niet door doctoranytime is toegelaten en die de website zou kunnen beĆÆnvloeden.

13. BESCHIKBAARHEID EN VEILIGHEID

Beschikbaarheid en goede werking

Doctoranytime spant zich naar alle redelijkheid in voor het onderhoud en de beschikbaarheid van de website. De gebruiker erkent echter dat de beschikbaarheid van de website kan worden beĆÆnvloed door de apparatuur van de gebruiker, door andere communicatienetwerken, door de levering van internetverbinding diensten, door het aantal personen dat de website gelijktijdig probeert te gebruiken, of door andere oorzaken, en daarom gaat de gebruiker ermee akkoord dat doctoranytime geen verantwoordelijkheid draagt voor een onderbreking of een slechte werking van de website.

De website en doctoranytime zijn niet verbonden met de levering van internet verbindingsdiensten en de gebruikers en/of de host van de website zijn als enige verantwoordelijk voor de betaling van al hun bijdragen aan de bevoegde leveranciers van deze diensten en voor het verzekeren van hun toegang tot het internet.

De gebruiker gaat ermee akkoord en aanvaardt dat doctoranytime de werking van de website geheel of gedeeltelijk kan wijzigen en/of tijdelijk of permanent kan onderbreken, door of zonder de gebruiker daarvan in kennis te stellen. Doctoranytime kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die te wijten is aan de onderbroken werking of de slechte werking van de website of aan de onmogelijkheid voor de gebruikers om er toegang toe te krijgen, aan de beƫindiging van de website of van delen ervan, aan vertragingen, gebrek aan levering, onderbreking of slechte ontvangstkwaliteit van zijn diensten, aan het verlies van zijn inhoud, of aan het bestaan van om het even welke fout. Doctoranytime garandeert niet dat de website compatibel zal zijn met het apparaat, het materiaal en de software van elke gebruiker.

14. SOFTWARE BESCHIKBAAR OP DEZE LOCATIE

Doctoranytime of de leveranciers/licentiegevers van de website hebben de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten op de software die beschikbaar is voor het gebruik van de website. Om toegang te krijgen tot de informatie op de website, moeten gebruikers en/of hosts mogelijk een licentie ondertekenen met derde softwareleveranciers. Het vermogen van gebruikers en/of hosts om toegang te krijgen tot deze informatie kan afhangen van het feit of zij dergelijke licenties hebben ondertekend. Het gebruik van deze software is onderworpen aan de voorwaarden van elke licentieovereenkomst die in de software is opgenomen. Doctoranytime aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de afwikkeling van dergelijke licenties. Het wordt aanbevolen om af te zien van de installatie of het gebruik van een software indien de gebruiker en/of host de overeenkomstige gebruikslicentie niet heeft ontvangen. Indien een gebruiker en/of host echter ondanks het ontbreken van een licentie tot dergelijke handelingen overgaat, draagt alleen hij/zij het risico.

15. ONDERHOUD

In ieder geval behoudt doctoranytime zich het recht voor om de werking van het geheel of van een deel van de website op ieder ogenblik tijdelijk of definitief te onderbreken om deze te onderhouden of te upgraden, of om welke andere reden ook, zonder enige verdere aansprakelijkheid.

16. VEILIGHEID

Hoewel doctoranytime alles in het werk stelt om de website te beschermen tegen digitale virussen en/of andere soorten schadelijke of nadelige bestanden (of programma's) die bedoeld zijn om de werking van software of telecommunicatieapparatuur te verstoren, te beschadigen of te beperken, kan zij niet garanderen dat de website nooit door dergelijke elementen zal worden aangevallen. Daarom berust de integriteit en het behoud van de software systemen en apparatuur van elke gebruiker bij hun eigen zorgvuldigheid en draagt doctoranytime geen verantwoordelijkheid in het geval dat de elektronische apparatuur (software en hardware) van gebruikers wordt aangevallen door virussen en andere schadelijke bestanden, zoals hierboven vermeld.

17. VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKERS

In aanvulling op wat in de specifieke gebruiksvoorwaarden van doctoranytime wordt uiteengezet, aanvaarden en stemmen de gebruikers ermee in dat zij op rechtmatige wijze van de website gebruik zullen maken. Gebruikers stemmen ermee in zich aan het volgende te houden:

 • Zij zullen niet op zodanige wijze handelen dat het juiste en/of rechtmatige gebruik van de website en andere daarmee verbonden websites door andere gebruikers wordt verhinderd en/of onmogelijk wordt gemaakt.
 • Zij zullen niet handelen op een wijze die inbreuk maakt op de intellectuele of industriĆ«le eigendomsrechten van doctoranytime of van derden.
 • Zij zullen niet zo handelen dat derden worden misleid over de herkomst van de inhoud van de website en/of dat de reputatie van doctoranytime op welke manier dan ook wordt geschaad.
 • Zij zullen op geen enkele wijze digitale virussen en/of andere soorten schadelijke of nadelige bestanden en/of programma's installeren, doorsturen en/of overdragen die bedoeld zijn om de werking van enige software of telecommunicatieapparatuur via de website te beschadigen of te beperken, of het gebruik van de website door andere gebruikers te verhinderen.
 • Zij zullen geen ongevraagde of niet uitdrukkelijk door doctoranytime goedgekeurde reclameboodschappen in welke vorm dan ook en/of ongevraagde elektronische berichten (spam) installeren of op welke wijze dan ook promoten en zij zullen zich onthouden van het promoten van ongewenste informatie in het algemeen.
 • Zij zullen op geen enkele wijze materiaal en informatie uploaden of doorgeven die zij op grond van wettelijke bepalingen of privĆ©-overeenkomsten niet openbaar mogen maken (bijv. vertrouwelijke gegevens).
 • Zij zullen niet handelen op een manier die inbreuk maakt op rechten of het karakter van derden aantast, in het bijzonder op een manier die een minderjarige schaadt.
 • Zij zullen de veiligheid van de website niet verstoren of in gevaar brengen en geen schade toebrengen aan de website, het materiaal op de website, de broncodes van de software die de website bevat, de server waarop de website draait en/of netwerken die verbonden zijn met of toegankelijk zijn via de website of andere websites die ermee verbonden zijn.
 • Zij zullen niet handelen met een doel dat verboden is door deze Gebruiksvoorwaarden.
 • Zij zullen geen acties ondernemen of aanmoedigen die een strafbaar feit kunnen vormen, civielrechtelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld of anderszins in strijd zijn met enige wet.
 • Zij zullen geen materiaal publiceren of verzenden waarvan de inhoud bedreigend, vals, misleidend, beledigend, intimiderend, lasterlijk, obsceen, immoreel, schandalig, pornografisch of blasfemisch is. Doctoranytime zal volledig samenwerken met alle rechtshandhavingsinstanties en zal volledig voldoen aan elke gerechtelijke beslissing die vraagt of beveelt om de identiteit vrij te geven van elke persoon die dergelijke informatie en materiaal publiceert of verzendt.
 • Zij zullen geen e-mailadressen of andere gebruikersgegevens van de service op elektronische of andere wijze verzamelen om ongewenste commerciĆ«le of andere vormen van communicatie met de gebruikers aan te gaan, anders dan de commerciĆ«le communicatie waarmee elke gebruiker instemt.
 • Zij zullen op geen enkele wijze foto's van derden uploaden, doorsturen, opslaan of aan het publiek ter beschikking stellen zonder de toestemming van deze derden.
 • Zij zullen doctoranytime op de hoogte brengen zodra zij kennis hebben van een onwettig of verboden gebruik van de website door derden.

Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat het de gebruikers verboden is de website te gebruiken om hun eigen advertenties of aanbiedingen te promoten, wat in strijd is met het reclamebeleid van doctoranytime. Het gebruik van enig element van het materiaal zonder schriftelijke toestemming van doctoranytime is strikt verboden, anders dan het gebruik dat in deze gebruiksvoorwaarden is bepaald. In geval van schending van de gebruiksvoorwaarden, zal doctoranytime gebruik maken van alle rechtsmiddelen waarin de wet voorziet, met inbegrip van strafrechtelijke vervolging.

18. SCHENDING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

In geval van schending van deze Gebruiksvoorwaarden zijn de gebruikers gehouden tot schadeloosstelling voor alle directe en/of indirecte schade die aan doctoranytime wordt berokkend. Het niet uitoefenen door Doctoranytime van haar rechten die voortvloeien uit deze Gebruiksvoorwaarden houdt niet in dat zij afstand doet van deze rechten.

Doctoranytime behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om naar eigen goeddunken toe te zien op de uitvoering van deze regels.

19. SCHADELOOSSTELLING

Elke gebruiker stemt ermee in doctoranytime, zijn partners, zijn werknemers en zijn personeel in het algemeen te beschermen, te verdedigen en schadeloos te stellen voor alle schade en vertrek, zonder beperking, die zij lijden als gevolg van of in verband met, rechtstreeks of onrechtstreeks, slecht gebruik van de website door de gebruiker of overtreding van de Gebruiksvoorwaarden.

20. BEƋINDIGING

Doctoranytime behoudt zich het recht voor om met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving de overeenkomst die met een gebruiker is gesloten op grond van dit document, te beƫindigen, zonder boete en zonder verdere aansprakelijkheid, indien de gebruiker in kwestie de Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk schendt, of indien zij niet in staat is om de informatie die door de gebruiker in kwestie is verstrekt in het kader van het gebruik van de website, te verifiƫren.

21. VOLLEDIGE OVEREENSTEMMING - VERDEELBAARHEID

Deze Gebruiksvoorwaarden, samen met alle andere regels waarnaar deze verwijzen of die in de dienst voorkomen, vormen de volledige overeenkomst tussen doctoranytime en de gebruikers met betrekking tot het gebruik van de website. Indien een bevoegde rechtbank om welke reden dan ook oordeelt dat een van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig en niet-afdwingbaar is, blijven de overige voorwaarden geldig en afdwingbaar zonder op enigerlei wijze te worden aangetast of ongeldig te worden gemaakt.

22. BEWIJS

De gedrukte uitgave van de website en de Gebruiksvoorwaarden, evenals alle correspondentie in elektronische vorm, zullen als bewijs worden aanvaard voor gerechtelijke of administratieve autoriteiten.

23. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze Gebruiksvoorwaarden en elke wijziging ervan worden beheerst door het Belgisch recht. Voor elk geschil dat voortvloeit uit deze overeenkomst en dat niet buitengerechtelijk kan worden opgelost, zijn de ratione materiae bevoegde rechtbanken van Brussel bevoegd.

Volgens de Gebruiksvoorwaarden zijn alle rechten en rechtsmiddelen cumulatief en sluiten ze andere rechten en rechtsmiddelen bepaald door de wet of andere overeenkomsten niet uit.

24. CONTACT

Voor vragen of verduidelijkingen met betrekking tot de website kunnen gebruikers contact opnemen met [email protected].