Algemene voorwaarden

 • www.doctoranytime.be is een website van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DOCTOR ANYTIME BELGIUM met hoofdzetel op de Avenue Louise 416 in 1050 Bruxelles en ondernemingsnummer 0643.899.757.
 • Deze algemene voorwaarden vormen een bindend contract tussen de partijen. De gebruiker is verplicht de Algemene Voorwaarden aandachtig te lezen. Door het vakje “Ik accepteer de algemene gebruiksvoorwaarden van de website” aan te vinken, geeft de gebruiker aan dat hij kennis heeft genomen van de voorwaarden en dat hij ze ook zal accepteren.
 • Deze algemene voorwaarden kunnen aangepast worden. De inhoud van die aanpassingen zal via mail naar de gebruiker verstuurd worden. In dat geval zal de gebruiker, wanneer hij zich na die mededeling weer op de website begeeft, de genoemde aanpassingen geaccepteerd hebben.
 • De gebruiker waakt erover dat de informatie die hij meegeeft, of het nu gaat om persoonsgegevens of andere gegevens, juist en waar zijn. In het geval dat een foute identiteit gebruikt wordt en er foute gegevens worden meegedeeld, kan een burgerlijke of strafrechtelijke vervolging plaatsvinden.
 • Dankzij de diensten aangeboden door DOCTOR ANYTIME kunnen gebruikers een huisarts, tandarts of specialist vinden, hebben ze toegang tot de bezoekuren van de ingeschreven artsen en kunnen ze een afspraak maken in hun praktijk voor medische redenen (de Diensten). De gebruiker is ervan op de hoogte gesteld dat DOCTOR ANYTIME in geen geval het doel heeft medische, dentale, chirurgische of andere soorten noodgevallen te beantwoorden. In het geval van een noodgeval raadt DOCTOR ANYTIME aan de wacht- of hulpdiensten of het nummer 101 te bellen. Onder de Diensten van DOCTOR ANYTIME valt geen online raadgeving of telefonische geneeskunde. De Diensten beperken zich tot de publicatie van de bezoekuren van de deelnemende artsen en de mogelijkheid online een afspraak te maken.
 • Het gebruik van doctoranytime.be is voorbehouden voor meerderjarige personen. Minderjarigen kunnen zelf geen aanvraag tot consultatie doen via doctoranytime.be en dienen daarvoor via een meerderjarige persoon met een account op doctoranytime.be te handelen.
 • De verwerking van persoonsgegevens gebeurt met respect van de wettelijke bepalingen en wordt gedetailleerd uitgelegd in de vertrouwelijkheidspolitiek die op de website doctoranytime.be te vinden is.
 • doctoranytime.be geeft haar gebruikers, in zoverre dat mogelijk is, toegang tot een kwalitatieve service. DOCTOR ANYTIME is in geen geval verantwoordelijk voor technische problemen, annuleringen van een afspraak door de artsen op de website of hun tarieven. De artsen die ingeschreven zijn op DOCTOR ANYTIME nemen de volledige verantwoordelijkheid voor het beheer van hun agenda en, meer in het algemeen, voor het gebruik van de instrumenten aangeboden door DOCTOR ANYTIME op zich.
 • De gebruiker is ervan op de hoogte dat op de informaticasystemen, zoals het systeem van communicatieoverdracht, de computersystemen die de hosting van de website garanderen of de computers van de artsen defecten kunnen voorkomen. DOCTOR ANYTIME waakt erover eventuele informatiegebreken die op haar systeem voorkomen zo snel mogelijk op te lossen. DOCTOR ANYTIME kan echter in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor onderbrekingen van de Diensten of voor technische gebreken van eender welke aard. De gebruiker neemt vanaf heden afstand van eventuele schadeclaims tegen doctoranytime.be omwille van een technisch gebrek tijdens het gebruik van de aangeboden Diensten. De gebruiker zal een betaling niet kunnen weigeren of geen schadevergoeding kunnen eisen door een storing van het systeem of van de computeruitrusting.
 • Deze algemene gebruiksvoorwaarden werden opgesteld onder het Belgisch recht. De overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel of van de gebruiker, naargelang de wensen van DOCTOR ANYTIME.
 • De nietigheid van een clausule in deze algemene voorwaarden, om eender welke reden, heeft geen invloed op de andere clausules.
 • Voor vragen: DOCTOR ANYTIME is bereikbaar via mail op het adres [email protected]
EU Greece ESPA 2011 - 2014

The project is co-financed by Greece and the European Union