SPECIALISATIE

Lees wetenschappelijke artikels over

Nieuw onderzoek

Psychotherapie

Ontdek de beste manier om uw geestelijke gezondheid te beschermen

Florence Bierlaire

Geschreven door Florence Bierlaire, Psychotherapeut, op 17 maart 2022

Gecontroleerd door van onze redactie

Raadpleeg onze zorgverleners

Zorgen over uw gezondheid? Stel uw anonieme vraag en onze zorgverstrekkers zullen u helpen.

Uw vraag indienen
We mailen u als er een antwoord is
We hebben uw vraag ontvangen

We mailen u zodra een specialist antwoordt.

We hebben uw vraag niet kunnen indienen

Er is een onverwachte fout opgetreden, maar we werken eraan. Probeer opnieuw.

Hoe werkt het?

Anoniem een vraag stellen

Wij modereren uw vragen en sturen ze naar de specialisten van Doctoranytime

Hoe werkt het?

Ontvang updates voor uw vraag

Als u uw e-mailadres invult, brengen wij u op de hoogte wanneer een specialist uw vraag beantwoordt.

Hoe werkt het?

De antwoorden bekijken

Zodra uw vraag beantwoord wordt, zullen we deze in de rubriek publiceren die overeenkomt met het onderwerp.

Richtlijnen voor vragen
 • Do

  • Details over uw gezondheidsproblemen verstrekken

  • Kort en bondig zijn, zodat zorgverleners u een duidelijk antwoord kunnen geven

 • Don't

  • Namen aangeven

  • Honoraria's vragen

  • Offensieve of beledigende inhoud posten

Belangrijke informatie

75% van de mensen die psychotherapie volgen, ervaren een aanzienlijke verbetering van hun geestelijke gezondheid.

Het Brussels Gewest heeft de hoogste concentratie van mensen met psychische problemen.

Psychische problemen treffen vooral jonge volwassenen (18-29 jaar).

In België ervaart 1 persoon op de 3 psychisch ongemak.

82 bieden hulpverleners psychologische hulp aan.

Wat is psychotherapie?

Psychotherapie verwijst naar elke psychologische hulp die erop gericht is emotionele reacties, gedragingen en denkpatronen te beoordelen, te diagnosticeren en te verbeteren. Psychotherapie heeft tot doel ons te helpen om bewust te worden van alles wat we misschien niet weten en brengt licht naar verborgen plekken in onszelf. Psychotherapie is ook een goede manier om inzicht te krijgen in de levenskracht die ons drijft, de betekenis achter alles wat we doen.

Psychotherapie beoogt ons te helpen om traumatische situaties te boven komen, om meer over onszelf te weten te komen, om de problemen die ons kwellen assertief te bestrijden en om ons te helpen sommige vragen te beantwoorden, zoals: waarom doen we wat we doen? Waarom denken we wat we denken? Hoe houd ik mijn geest gezond?

Denk eraan dat psychotherapie enkel uitgevoerd kan worden door een opgeleide en ervaren professional. De psycholoog, psychotherapeut of psychiater die u behandelt moet iemand zijn die u vóór de eerste raadpleging niet kent, want de persoon die naar u luistert moet onpartijdig zijn en een objectieve blik hebben. Psychotherapie kan individueel worden aangeboden, maar ook aan, paren, kinderen, gezinnen of leden van een groep.

Wanneer is psychotherapie nodig

Eerst en vooral, twee grote mythen:

Mythe #1

“Ik heb geen geestesziekte, en hoef dus niet naar een psycholoog of psychotherapeut...”

Dit is een veel voorkomende mythe. Hoewel het een vrije keus is om in psychotherapie te komen, bestaat de neiging te denken dat alleen mensen met ernstige psychische stoornissen het nodig hebben.

De waarheid

Psychotherapie helpt u te introspecteren en uzelf te begrijpen. Er hoeft niet iets negatiefs in uw leven te gebeuren om naar een therapeut te gaan. Uw psyche (uw geest) is zo complex en immens dat er altijd ruimte is voor catharsis.

Mythe #2

“Waarom naar de psycholoog of psychotherapeut gaan als ik ook met mijn vrienden over mijn problemen kan praten...”

Dit is een nog meer voorkomende mythe. Uw problemen delen met uw vrienden heeft altijd een positief effect. Het is noodzakelijk! En u heeft ook het geluk dat u omringd bent door mensen die naar u luisteren. Met een therapeut praten heeft echter een ander effect. Uw vrienden en familie kennen u al, dus hun suggesties zullen eerder beïnvloed worden door hun gedachten en gevoelens.

De waarheid

Psychologen, psychotherapeuten en psychiaters zijn professionals in de geestelijke gezondheidszorg die hun jarenlange opleiding hebben gewijd aan het begrijpen van menselijk gedrag en het behandelen van de menselijke geest. Hierdoor kunnen zij hun ervaring en evidence-based oplossingen inbrengen om u te ondersteunen in een veranderingsproces. Een therapeut geeft u onpartijdig advies, waarbij de bedoeling altijd is om uw geestelijke gezondheid te beschermen.

Wanneer is een psychotherapie noodzakelijk?

Een therapie is nodig in geval van vroege signalen of verdenking op psychologische stoornissen, zoals:

Constante en overweldigende angst

Constante en overweldigende angst

Depressie

Depressie

Burn Out

Burn Out

Slechte stressbeheer

Slechte stressbeheer

Obsessieve gedachten en gebrek aan impulscontrole

Obsessieve gedachten en gebrek aan impulscontrole

Drastische stemmingswisselingen

Drastische stemmingswisselingen

Eetstoornissen

Eetstoornissen (anorexia, boulimia, enz.)

Zelfmoordgedachten

Zelfmoordgedachten

Visuele

Visuele, auditieve, tactiele en olfactorische hallucinaties

Dementie of vreemde ideeën

Dementie of vreemde ideeën

Ongewoon gedrag

Ongewoon gedrag zonder duidelijke verklaring

Sterke moeilijkheden

Sterke moeilijkheden in interpersoonlijke relaties

Onopgeloste conflicten

Onopgeloste conflicten

Verslavingen

Verslavingen

De psycholoog, psychotherapeut of psychiater heeft als verantwoordelijkheid om, onder andere, een van deze psychische stoornissen te diagnosticeren. De diagnose is essentieel, zodat de geestelijk verzorger van uw keuze u een therapeutisch behandelprogramma kan aanbieden met duidelijke doelen en verwachte resultaten.

Hoe helpt psychotherapie: waarom naar een psycholoog of psychotherapeut gaan?

Psychotherapie is goed voor uw gezondheid. Het dient om uw geestelijke gezondheid te beschermen en te verbeteren.

Een gelukkige en gezonde brein

Een gelukkige en gezonde brein

Verschillende studies hebben na psychotherapie positieve veranderingen vastgesteld in de hersenen van mensen met psychische stoornissen zoals depressie, paniekstoornis, posttraumatische stressstoornis en andere aandoeningen. In de meeste gevallen zijn de veranderingen in de hersenen als gevolg van psychotherapie vergelijkbaar met de veranderingen als gevolg van medicatie.

Een evenwicht vinden tussen lichaam en geest

Een evenwicht vinden tussen lichaam en geest

Psychotherapie blijkt de emotionele toestand en het gedrag te verbeteren en is ook gekoppeld aan positieve fysieke veranderingen in het lichaam. Tot de voordelen behoren een versterkt afweersysteem, een verminderd risico op gezondheidsproblemen en een grotere persoonlijke tevredenheid over hoe iemand zich voelt.

Uzelf zijn

Uzelf zijn

Psychotherapie is een veilige en vertrouwelijke ruimte waar vooroordelen niet bestaan. Therapie is een scenario van introspectie en catharsis dat helemaal persoonlijk is. In feite is psychotherapie effectief wanneer u uw meest verborgen (of ongeziene) gedachten, verlangens, frustraties en emoties eerlijk uitdrukt.

Vormen van psychotherapie

Voor elke behoefte, therapeutische en medische doeleinde bestaat er een psychotherapie. Hieronder vindt u echter de meest gebruikte vormen van psychotherapie, zodat u bij het kiezen van uw therapeut een idee krijgt van hoe de psychotherapiesessies zullen verlopen en wat de doelen ervan zijn.

Denk eraan dat alle psychotherapiebenaderingen die u hieronder vindt van toepassing zijn op zowel individuele therapie als gezinstherapie, groeps-, kinder- en relatietherapie. U moet ook weten dat bij de meeste therapeuten tegenwoordig de behandeling online of ter plaatse kan gebeuren.

Cognitieve en gedragstherapie

Cognitieve therapie is een vorm van psychotherapie die ervan uitgaat dat emotionele problemen deels beïnvloed worden door onaangepaste denkpatronen en verstoorde houdingen ten opzichte van zichzelf en anderen. Het doel van de therapie is om deze vervormde ideeën te identificeren en te vervangen door meer geschikte ideeën. Dit proces heet "cognitieve herstructurering”. Daarnaast richt gedragstherapie zich ook op het gedrag zelf, de contingenties en omgevingsfactoren die het gedrag versterken, in plaats van de psychologische oorzaken achter het gedrag te onderzoeken.

Psychothérapie cognitive ou comportementale

Deze therapie is meestal vrij praktijkgericht en interactief, dus het is gebruikelijk dat uw gedragspsycholoog u therapeutische taken toewijst en u technieken leert om met uw dagelijkse moeilijkheden om te gaan. Over het algemeen richt deze vorm van psychotherapie zich op het bereiken van duidelijke doelen. Uw therapeut zal u dan ook een aantal sessies geven (van ca.1 tot 6 maanden), evenals de verwachte resultaten in elke psychotherapiesessie.

Psychoanalyse of psychodynamische therapie

Dit is de vorm van psychotherapie dat de psychoanalytische traditie volgt of daarvan is afgeleid. Hier wordt ervan uitgegaan dat de gedragen van de individuen een reactie zijn op onbewuste krachten zoals verlangen, impulsen, motivatie, verdrongen trauma's, enz. Psychoanalytische therapie is gericht op verandering door zelfinzicht en bewustwording, om zin te geven aan wat onbewust is.

Psychoanalyse of psychodynamische therapie

Over het algemeen is psychoanalyse een langdurige behandeling. De processen en sessies kunnen jaren duren en de exacte duur van de behandeling is moeilijk te bepalen. Uw eigen verhaal bepaalt de sessies, die zelf gebaseerd zijn op diepe introspectie van uzelf. U krijgt zelden therapeutische opdrachten, omdat de hoofdtaak van diepe analyse tijdens de sessies wordt uitgevoerd.

Derde generatie gedragstherapie

Dit is een nieuwe vorm van therapieën die de laatste 12 jaar is ontstaan. In tegenstelling tot de andere therapieën, richten de derde generatie therapieën zich niet op het wijzigen van gedachten om gedragsveranderingen te bereiken, maar op het behandelen van het psychologische gevolg die deze problematische gedachten hebben bij elke persoon en zijn omgeving. Enkele van de meest uitgevoerde derde generatie therapieën zijn: Acceptance and Commitment Therapy, Integral Couple Therapy, Mindfulness Based Therapy, enz.

Derde generatie gedragstherapie

Meestal gebruikt de therapeut metaforen, paradoxen en oefeningen om de functie en het effect van uw gedachten en gedragingen op uzelf en uw omgeving (gezin, partner, vrienden, werk, enz.) uit te leggen. Deze therapieën zijn meestal vrij interactief. U kunt er verschillende technieken leren voor emotionele controle en acceptatie van het huidige moment, zoals mindfulness.

Gestalttherapie

Gestalttherapie is een vorm van humanistische therapie waarbij de nadruk ligt op het gehele functioneren van het individu en zijn relaties in het "hier en nu". Dit betekent dat Gestalttherapie zich niet richt op het onderzoeken van iemands vroegere ervaringen of ontwikkelingsgeschiedenis.

Gestalt-thérapie

Gestalttherapietechnieken, die zowel individueel als in groepen kunnen worden toegepast, zijn bedoeld om spontane gevoelens naar boven te halen, het zelfbewustzijn te vergroten en inzicht in de eigen persoonlijkheid te ontwikkelen. De therapeutische technieken zijn bijzonder interactief. Enkele voorbeelden zijn: rollenspel, de techniek van de lege stoel en de hot seat techniek.

Aanvullend advies van Doctoranytime: geestelijke gezondheid wordt vaak over het hoofd gezien, maar is net zo belangrijk als ademhalen. Zonder geestelijke of lichamelijke gezondheid zou het leven zoals wij dat kennen niet bestaan. Daarom bieden wij u bij Doctoranytime de mogelijkheid om de zorgverlener te vinden die het beste bij uw behoeften, en voorkeuren past. Psychotherapie gaat over het zorgen voor uw geestelijke gezondheid, het zorgen voor uzelf en de mensen om u heen.

Opmerking: De term "arts" wordt gebruikt ter gebruiksgemak en kan ook professionals in de gezondheidszorg omvatten.
Bronnen

1. Free Mutualities Belgium. Mental health in Belgium. Extracted from : , https://www.mloz.be/sites/default/files/newsletter/08092021santementale.pdf

2. Scientific Institute of Public Health (2013). Health survey report. Extracted from: , https://his.wiv-isp.be/fr/Documents%20partages/WB_FR_2013.pdf

3. American Psychological Association (2012). Dictionary of psychology. Extracted from: , https://dictionary.apa.org/integrative-psychotherapy

4. Barish, K. (2020). The Role of Play in Contemporary Child Psychotherapy: A Developmental Perspective. Journal of Infant, Child & Adolescent Psychotherapy, 19(2), 148–158.

5. CAMPO-REDONDO, M. (2021). Concepción de la Psicoterapia. Aproximación Cualitativa desde la Teoría Fundamentada. Revista Colombiana de Psicología, 30(1), 47–61.

6. Méndez, J. F., Castro, M. A. L., Haro, J. G., Álvarez, A. C., Díaz, M. D. G., Menéndez, B. B., Izquierdo, M. C., & Riesco, P. J. C. (2011). Efectividad de la psicoterapia breve en los centros de salud mental II: Resultados. Revista de La Asociación Española de Neuropsiquiatría, 31(109), 13–29.

7. Nascimento, A. K. da C., Santiago, E., & Sei, M. B. (2021). Connections between brief psychoanalytic psychotherapy and online psychotherapy. Psicologia: Teoria e Prática, 23(2), 1–19.

8. Roth, K. B., Borges, G., Medina-Mora, M.-E., Orozco, R., Ouéda, C., & Wilcox, H. C. (2011). Depressed mood and antisocial behavior problems as correlates for suicide-related behaviors in Mexico. Journal of Psychiatric Research, 45(5), 596–602.

Deze pagina bevat geen medisch advies.
Deze pagina bevat geen gesponsorde inhoud of reclame. Lees hier het advertentiebeleid.
Deze inhoud is betrouwbaar en wetenschappelijk onderbouwd. Het is gebaseerd op officiële medische studies en is bewerkt door dokters en professionals in de gezondheidszorg en deelt objectieve informatie mee over diagnoses en behandelingen van ziektes. Het omvat verschillende bronnen. Indien u een professional in de gezonheidszorg bent en u ontdekt dat hier fouten of misvattingen op staan, gelieve ons te contacteren via [email protected]
Bedankt!

Uw ervaring kan andere personen helpen.

Sluit u aan bij Doctoranytime gratis door hier te kliken.

Er ging iets mis

Gelieve later opnieuw te proberen

We hebben uw mening goed ontvangen.

Vertel ons hoe we dit kunnen verbeteren.