Vind een dokter

Christine André

Kinesist in Neupré

  • Christine André Kiné, 12, avenue du ry chera, Neupré, Regio Luik
Niet beschikbaar voor online boekingen
Laat hem/haar weten dat u graag online wilt boeken

Algemeen

Ik ben een zelfstandig fysiotherapeut met 33 jaar ervaring, gespecialiseerd in klassieke, respiratoire, orthopedische, palliatieve en sportfysiotherapie. Ik werk in een ruime en volledig uitgeruste privé praktijk. De praktijk is gevestigd op 12, avenue du ry chera 4121 Neupré. Ik kan ook naar uw huis komen in de gemeente Neupré. Ik train regelmatig om u de beste zorg te kunnen bieden. Glimlachend, attent en punctueel, combineer ik graag professionaliteit en interpersoonlijke vaardigheden. Ik zal blij zijn u te mogen verwelkomen!

De beschrijving werd aangepast door het Doctoranytime team, gebaseerd op geverifieerde informatie.

Bereikbaarheid

  • Christine André Kiné, 12, avenue du ry chera, Neupré, Regio Luik
 • Parking

  • Gemakkelijk parkeren

Betalingsmethoden

  • Contant
  • Mobiel betalen

Diensten

 • Abdominale revalidatie

  De prijs is niet beschikbaar. Stuur een prijsaanvraag en u zal op de hoogte worden gebracht van zodra de zorgverlener heeft geantwoord.

  Stuur een prijsaanvraag
 • Algemene consultatie

  De prijs is niet beschikbaar. Stuur een prijsaanvraag en u zal op de hoogte worden gebracht van zodra de zorgverlener heeft geantwoord.

  Stuur een prijsaanvraag
 • Gewrichtsproblemen

  De prijs is niet beschikbaar. Stuur een prijsaanvraag en u zal op de hoogte worden gebracht van zodra de zorgverlener heeft geantwoord.

  Stuur een prijsaanvraag
 • Lumbalgie

  De prijs is niet beschikbaar. Stuur een prijsaanvraag en u zal op de hoogte worden gebracht van zodra de zorgverlener heeft geantwoord.

  Stuur een prijsaanvraag
 • Nek problemen

  De prijs is niet beschikbaar. Stuur een prijsaanvraag en u zal op de hoogte worden gebracht van zodra de zorgverlener heeft geantwoord.

  Stuur een prijsaanvraag
 • Pijn aan de hand of de pols

  De prijs is niet beschikbaar. Stuur een prijsaanvraag en u zal op de hoogte worden gebracht van zodra de zorgverlener heeft geantwoord.

  Stuur een prijsaanvraag
 • Respiratoire revalidatie

  De prijs is niet beschikbaar. Stuur een prijsaanvraag en u zal op de hoogte worden gebracht van zodra de zorgverlener heeft geantwoord.

  Stuur een prijsaanvraag
 • Revalidatie

  De prijs is niet beschikbaar. Stuur een prijsaanvraag en u zal op de hoogte worden gebracht van zodra de zorgverlener heeft geantwoord.

  Stuur een prijsaanvraag
 • Rugproblemen

  De prijs is niet beschikbaar. Stuur een prijsaanvraag en u zal op de hoogte worden gebracht van zodra de zorgverlener heeft geantwoord.

  Stuur een prijsaanvraag
 • Scoliose

  De prijs is niet beschikbaar. Stuur een prijsaanvraag en u zal op de hoogte worden gebracht van zodra de zorgverlener heeft geantwoord.

  Stuur een prijsaanvraag
 • Sport letsels

  De prijs is niet beschikbaar. Stuur een prijsaanvraag en u zal op de hoogte worden gebracht van zodra de zorgverlener heeft geantwoord.

  Stuur een prijsaanvraag
 • Thuisbezoek

  De prijs is niet beschikbaar. Stuur een prijsaanvraag en u zal op de hoogte worden gebracht van zodra de zorgverlener heeft geantwoord.

  Stuur een prijsaanvraag
 • Meer tonen Toon minder

CV

Opleidingen

 • HEPL Bachelor in de fysiotherapie 1989

Professionele ervaring

 • privé praktijk place des cèdres en avenue du ry chera in Neupré+.

Vakvereniging

 • NeupéNandrinSanté NSN+Association des kinésithérapeutes indépendants de Neupré AKIN+Respikids+Association de défense professionnelle des kinésithérapeutes de Belgique AXXON
 • Association des kinésithérapeutes indépendants de Neupré AKIN
 • Respikids
 • Association de défense professionnelle des kinésithérapeutes de Belgique AXXON

Deelnames aan conferenties

 • Ethische analyse en praktijk: een antwoord op ethisch lijden+Kinesitherapie 4.0+Inzicht in het elektronisch delen van gezondheidsgegevens+Multidisciplinair project rond de klinische praktijkgids van lumbale en radiculaire pijn+Virtuele realiteit ten dienste van de fysiotherapie+Theoretische benadering van de rugschool+Klinische evaluaties+Gebruik van mijn bedrijfssoftware om e-gezondheid en het delen van gezondheidsgegevens te doen+Symposium over actuele gebeurtenissen in de fysiotherapie+Workshop om te helpen bij het besluitvormingsproces+Klinische evaluatie van de rugschool+Klinische evaluatie van de rugschool+Gezondheid en het delen van gezondheidsgegevens+Kinesitherapie nieuwssymposium+Workshop over besluitvorming in de palliatieve zorg+Directe toegang tot uw gediplomeerde fysiotherapeut in België+Zou het ooit mogelijk zijn?+Bevochtiging van de ademhalingsgassen+Behandeling van de COVID-patiënt in de fysiotherapie+Vertigo in de niet-gespecialiseerde praktijk, vanaf wanneer+verwijzen? +Aanbeveling voor de conservatieve niet-medicamenteuze behandeling van+ gonartrose en coxartrose+Plaats van Curcuma-suppletie bij+musculoskeletale aandoeningen mythe of werkelijkheid?+E-health niveau 3+Evidence based practice voor fysiotherapeuten+De schadelijke overtuigingen van pijnpatiënten,+waarom en hoe deze te beoordelen en hoe deze te+corrigeren?+Analyse van een klinisch geval in palliatieve zorg en besluitvorming + De neus, een essentieel orgaan + Agressie: De patiënt en de fysiotherapeut+Afstaan in de palliatieve zorg aan de hand van een+7-stappenraster+Posturaal werk met kleine apparatuur+"Van communicatie naar de relatie met de ander, voorrang geven aan+de relatie "+Klinische situatie die een probleem oplevert in onze+zorgverleningspraktijk in de palliatieve zorg+Axxon luistert naar u-.provinciale vergadering+het fysiotherapiedossier+training in palliatieve zorg en beslissingsondersteuning+"Update" over de behandeling van tendinopathie van de onderste ledematen+beslissingsondersteuning in de palliatieve zorg in 4+ stappen+Palliatieve zorg palliatieve zorg in 4+ stappen+De rol van de fysiotherapeut bij de behandeling van+bronchiolitis bij kinderen+Een "eenvoudige" respiratoire fysiotherapie+Ethische en praktische analyse van een doorleefd geval in de palliatieve+zorg+Hulp bij het oplossen van klinische gevallen, ontdekking van 4+ methoden ter ondersteuning van ethische reflectie in PH+E gezondheid niveau 2+rampen met Lucien Bodson+Interdisciplinariteit: Utopia of realiteit?+6 hoeden om na te denken over onze praktijk in de palliatieve zorg+Het besluit om een gewonde sporter toe te staan zijn activiteit te hervatten. Hoe het best omgaan met de beslissing+De plaats van de familie in de palliatieve zorg+Cervicobrachialgie+Weerstand van verzorgers tegen de implementatie van palliatieve zorg+"Levensreddende gebaren "+Therapeutische halsstarrigheid in de palliatieve zorg+E santé niveau 1+Arthrose van de knie+Hoe te antwoorden op de vragen van de familie in de palliatieve zorg?+Wat te suggereren bij aanhoudende pijn in de nek+Physiologie van COPD+Mucoviscidosis: van theorie naar praktijk+Hoe omgaan met een rotator cuff ruptuur+Physiopathologie, orthese en revalidatie van het pols+ligament+Lumbale discusprothese+Rationale revalidatie van de schouder+Motorische controle in het kader van cervicaal+management+Organisatie en plaats van de eerste lijn van hulp en+zorg in het RSW systeem+Onstabiele schouder van de sporter+Respiratoire fysiotherapie: "we hebben de verkeerde+long "+Ziekenhuis en eerste lijn van hulp en zorg+partners in de behandeling van de patiënt+BOSU training
 • Recommandation pour la prise en charge conservatrice non médicamenteuse de la gonarthrose et de la coxarthrose
 • Analyse d'un cas clinique en soins palliatifs et prise de décision
 • "De la communication à la relation à l'autre privilégier la relation "
 • Démarche d'aide à la décision en soins palliatifs en 4 temps
 • Analyse éthique et pratique d'un cas vécu en soins palliatifs
 • Physiopathologie, Porthèse et rééducation du poignet ligamentaire
 • Comprendre le partage électronique des données de santé (RSB)
 • Projet multidisciplinaire autour du guide de pratique clinique des douleurs lombaires et radiculaires
 • Utilisation de mon logiciel métier pour faire de l'e-santé et du partage des données de santé
 • Un accès direct à son kinésithérapeute qualifié en Belgique serait ce possible un jour ?
 • Vertiges en cabinet non spécialisé référer ? , à partir de quand
 • Les croyances délétères des patients douloureux, pourquoi et comment les évaluer et comment les
 • La kinésithérapie respiratoire : "on s'est trompé de poumon"
 • La kinésithérapie 4.0
 • La réalité virtuelle au service de la kinésithérapie
 • Approche théorique de l'école du dos
 • Les évaluations cliniques
 • Symposium actualité en kinésithérapie
 • Atelier d'aide à la prise de décision en soins palliatifs
 • Humidification des gaz respiratoires
 • Prise en charge du patient COVID en kinésithérapie
 • Place de la supplémentation en Curcuma dans les
 • affections musculosquelettiques mythe ou réalité ?
 • E-santé niveau 3
 • Evidence based practice pour kiné
 • Le nez un organe incontournable
 • L'agressivité : le patient et le kinésithérapeute
 • Prise de distance en soins palliatifs utilisation d'une
 • grille en 7 étapes
 • Travail postural avec petit matériel
 • la relation "
 • Situation clinique qui soulève une difficulté dans notre
 • pratique soignante en soins palliatifs
 • Axxon à votre écoute-rencontre provinciale
 • Le dossier de la kinésithérapie
 • Formation en soins palliatifs et les démarches d'aide
 • à la décision
 • "Update" en matière de traitement des tendinopathies
 • des membres inférieurs
 • Place du kinésithérapeute dans la prise en charge de
 • la bronchiolite du nourrisson
 • Une "simple" kinésithérapie respiratoire
 • Aide à la résolution de cas cliniques, découverte de 4
 • méthodes pour soutenir la réflexion éthique en SP
 • E santé niveau 2
 • Les catastrophes avec Lucien Bodson
 • L'interdisciplinarité : Utopie ou réalité ?
 • 6 chapeaux pour réfléchir notre pratique en soins
 • La décision d'autoriser un sportif blessé à reprendre
 • son activité. Comment gérer au mieux la décision ?
 • La place de la famille en soins palliatifs
 • La cervicobrachialgie
 • La résistance des soignants à la mise en pratique des
 • soins palliatifs
 • "Les gestes qui sauvent"
 • L'acharnement thérapeutique en soins palliatifs
 • E santé niveau 1
 • Arthrose du genou
 • Comment répondre aux questions de la famille en
 • soins palliatifs ?
 • Que proposer devant une douleur persistante au
 • coude
 • Physiologie de la BPCO
 • La mucoviscidose: de la théorie à la pratique
 • Comment gérer la rupture de la coiffe des rotateurs
 • Prothèse du disque lombaire
 • Rééducation raisonnée de l'épaule
 • Contrôle moteur dans le cadre des prises en charge
 • cervicales
 • Organisation et place de la première ligne d'aide et de
 • soins dans le système RSW
 • Epaule instable du sportif
 • Hôpital et première ligne d'aide et de soins
 • partenaires dans la prise en charge du patient
 • Formation BOSU

Talen

 • Frans

Wetenschappelijk onderzoek en publicaties

 • het trauma van de leraar lichamelijke opvoeding+.

FAQ

Wat is het adres van de gezondheidsdeskundige Christine André?

12, avenue du ry chera in Neupré is het adres van zorgverlener Christine André.

Accepteert gezondheidsdeskundige Christine André nieuwe patiënten?
Welke betalingswijzen worden door gezondheidsdeskundige Christine André aanvaard ?
Welke talen spreekt zorgverlener Christine André?
Is zorgverlener Christine André lid van een vereniging ?
Doctoranytime is een totaaloplossing die de patiënt bijstaat vanaf de eerste symptomen tot aan het herstel door hem de mogelijkheid te bieden de beste zorgverlener te vinden, advies te vragen via chat en met hem te praten via Videoconsultatie. De informatie in dit profiel werd verzameld uit betrouwbare bronnen, zoals de persoonlijke pagina van Christine Andre en is geverifieerd door het Doctoranytime
Bekijk het Telefoonnummer
Leden kunnen de prijzen raadplegen en krijgen toegang tot onze functionaliteiten
Leden kunnen de prijzen raadplegen en krijgen toegang tot onze functionaliteiten

Ga verder met

of registreer met uw e-mailadres

Het wachtwoord moet minstens 6 tekens en 1 hoofdletter bevatten
Een nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord

Vul het e-mailadres in dat u gebruikt heeft om u te registreren bij doctoranytime en we sturen u een nieuwe code

Uw gegevens zijn in goede handen
doctor-graphic doctor-graphic

Volgens de nieuwe Europese regelgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) geldig vanaf 25 mei 2018, update doctoranytime zijn algemene gebruiksvoorwaarden.

Ons doel is: u toelaten om te begrijpen waarvoor uw data wordt gebruikt, hoe we die data beschermen, u te informeren over uw rechten en hoe die te gebruiken.

Onze termen en voorwaarden veranderen maar ons engagement voor uw persoonlijke data blijft hetzelfde:

 • doctoranytime verkoopt niet noch geeft geen persoonlijke data vrij die wordt verzameld aan derde partijen.
 • doctoranytime deelt enkel persoonlijke data voor de uitvoering waar de gebruiker toestemming voor heeft gegeven.
 • doctoranytime draagt ​​geen van de persoonlijke gegevens van de gebruiker over buiten de Europese Economische Ruimte of op een andere manier dan hierboven niet is vermeld.

Vind al onze verplichtingen in ons Privacybeleid

Gebruiksvoorwaarden

HOE ONS BEREIKEN

De gebruiker kan contact opnemen met DOCTORANYTIME via volgende gegevens: DOCTORANYTIME SPRL, +32 4 349 94 85, E-mail: [email protected]

Gefeliciteerd!!

Uw registratie is voltooid.

We hebben uw verzoek ontvangen

Vul uw e-mail in, wij houden u op de hoogte indien de zorgverlener online boeken mogelijk maakt.

Verzoek verzonden

Wij houden u op de hoogte indien de zorgverlener online boeken mogelijk maakt.

Bent u Christine André?

Neem direct contact op
Neem direct contact op Voer uw telefoonnummer in in het geval dat de zorgverlener uw oproep mist
Werd uw oproep niet beantwoord? Geen zorgen, de zorgverlener zal op de hoogte gebracht worden van uw oproep en zal contact opnemen met u.