Advertising Management Policy

Η πολιτική διαχείρισης διαφημίσεων του doctoranytime έχει δημιουργηθεί με σκοπό τη διαχείριση των διαφημίσεων στο doctoranytime όπου και αν υπάρχουν και πιο συγκεκριμένα ορίζει το πλαίσιο, μέσα στο οποίο το doctoranytime επιλέγει να κινείται σχετικά με το αν θα δημοσιεύει διαφημίσεις, τι είδους διαφημίσεις θα δημοσιεύει, πώς θα προβάλλονται αν ανέβουν και πώς θα κατεβαίνουν. Eίναι στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του doctoranytime το πώς θα διαμορφώνει την πολιτική διαχείρισης των διαφημίσεων σε όλο το δίκτυο του doctoranytime. Διατηρεί ταυτόχρονα το δικαίωμα να αλλάζει την πολιτική, αναθεωρώντας την όποτε το κρίνει σκόπιμο. Οι αναθεωρήσεις θα είναι ορατές στην αντίστοιχη σελίδα της πολιτικής διαχείρισης διαφημίσεων του doctoranytime.

Το doctoranytime θέλοντας να κρατήσει το επίπεδο της υπηρεσίας του υψηλό και απαλλαγμένο από διαφημιστικό «θόρυβο», δεν εμφανίζει διαφημίσεις τρίτων (όπου τρίτος θεωρείται οποιοσδήποτε διαφημιζόμενος χρησιμοποιεί διαφήμιση οποιουδήποτε είδους όπως banners, διακριτικά σήματα, άρθρα, contextual advertising). Σε ό,τι αφορά τη διαφημιστική πολιτική που ακολουθείται από το doctoranytime, διαφήμιση θεωρείται οποιοδήποτε από τα παρακάτω: banners, modules, micro sites, native advertising και οποιοδήποτε άλλο υλικό παρέχεται από τρίτους με σκοπό την προώθηση του προϊόντος ή της υπηρεσίας τους.

Εξαίρεση στον παραπάνω κανόνα αποτελούν οι σελίδες ενεργειών που βρίσκονται στη σελίδα του doctoranytime και αφορούν ενέργειες που πραγματοποιούνται με σκοπό την ενημέρωση ή κινητοποίηση των χρηστών για διάφορα θέματα που άπτονται της υγείας τους, το blog, τα newsletters που αποστέλλονται στους χρήστες του doctoranytime που έχουν δεχθεί να λαμβάνουν αντίστοιχο υλικό, καθώς και οι σελίδες του doctoranytime στα social media.

Η πολιτική διαχείρισης διαφημίσεων ορίζεται από τους παρακάτω κανόνες. Οι κανόνες αυτοί μπορεί να τροποποιηθούν ή να αναδιατυπωθούν από το doctoranytime που είναι ο μοναδικός διαχειριστής αυτής της πολιτικής.

 • Eίναι στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του doctoranytime να αποφασίζει το είδος των διαφημίσεων που θα γίνονται αποδεκτές και θα προβάλλονται στο δίκτυο του. Η αποδοχή και η προβολή της διαφήμισης παρόλα αυτά δε συνεπάγεται ότι το doctoranytime στηρίζει ή επιδοκιμάζει τα διαφημιζόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες ή την εταιρεία που τα διαφημίζει, τον κατασκευαστή, πάροχο κλπ.
 • Το doctoranytime δεν αποδέχεται να ανεβάσει διαφημίσεις στο δίκτυό του που εμπίπτουν σε κάποια από τις παρακάτω κατηγορίες

  • - δεν είναι ακριβείς και αποσκοπούν στο να παραπλανήσουν το χρήστη, παρουσιάζουν ψεύτικα στοιχεία και ελλιπείς πληροφορίες
  • - δε σέβονται τους νόμους και τα ήθη του κράτους
  • - το αντικείμενο της διαφήμισης αφορά προϊόντα ή υπηρεσίες που μπορεί με οποιονδήποτε τρόπο να προκαλέσουν κακό στο χρήστη
  • - παρουσιάζουν υλικό που δε σέβεται ή προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο (ευθύ ή πλάγιο) κάποιο συγκεκριμένο άτομο ή ομάδα ατόμων σχετικά με την ηλικία του, το βάρος του, την καταγωγή του, το φύλο του, τη φυλή του, τις σεξουαλικές του προτιμήσεις, τις ικανότητες ή τους περιορισμούς του πάνω σε αυτές ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που θεωρείται ευαίσθητη
  • - διαφημίζει ναρκωτικές και άλλες απαγορευμένες ουσίες, όπλα, τζόγο, πορνογραφία και σχετικά θέματα, τσιγάρα
  • - διαφημίσεις που απευθύνονται σε παιδιά κάτω των 12 ετών
  • - διαφημίσεις για video games
  • - διαφημίσεις που δε σέβονται την αισθητική και το σκοπό του doctoranytime
  • - διαφημίσεις που περιέχουν μηνύματα για αναληθή και ψεύτικα «θαύματα» της ιατρικής, θεραπείες που δεν επαληθεύονται με εμπεριστατωμένες επιστημονικές έρευνες και αφορούν οποιοδήποτε πεδίο της ιατρικής, ακόμα και απώλεια βάρους, τριχόπτωση κλπ.
  • - οποιοδήποτε άλλο είδος διαφήμισης που δεν εμπίπτει στις παραπάνω κατηγορίες αλλά δεν κρίνεται από το doctoranytime ότι μπορεί να προβληθεί στο δίκτυό του.
 • Το doctoranytime διαχωρίζει με διακριτική σήμανση τη διαφήμιση από το περιεχόμενο του site και του υπόλοιπου δικτύου. Το doctoranytime δεν θα επιτρέπει την ανάρτηση διαφημίσεων που δε φέρουν την αντίστοιχη σήμανση.
 • Ο χρήστης πατώντας πάνω στη διαφήμιση μπορεί να μεταφερθεί στο αντίστοιχο site ή landing page του διαφημιζόμενου, το οποίο επίσης έχει εγκριθεί σε επίπεδο περιεχομένου από το doctoranytime, εφόσον κάτι τέτοιο έχει συμφωνηθεί μεταξύ του διαφημιζόμενου και του doctoranytime.
 • Eίναι ευθύνη του διαφημιζόμενου να συμμορφώνεται με τους νόμους και τους κανονισμούς που διέπουν τη διαφήμιση στο ελληνικό κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση και να περιλαμβάνει στη διαφήμισή του όλα όσα ορίζει ο νόμος ως υποχρεωτικά ανάλογα με το αντικείμενο της διαφήμισης, όπως τίτλους, υποσημειώσεις, κλπ). Το doctoranytime δεν θα ελέγχει τις διαφημίσεις για να διαπιστώσει συμμόρφωση. Στην περίπτωση όμως που χρειαστεί και κρίνει ότι η διαφήμιση υπολείπεται των προαναφερμένων το doctoranytime, διατηρεί το δικαίωμα να κατεβάσει τη διαφήμιση χωρίς να πάρει την άδεια του διαφημιζόμενου.
 • Καμία διαφήμιση δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνει οποιοδήποτε είδος μηχανισμού συγκέντρωσης προσωπικών δεδομένων και συμπεριφοράς χρήστη όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά αναφέρονται εδώ, pixels, cookies, flash containers κλπ, εκτός και αν υπάρχει γραπτή έγκριση από το doctoranytime. Aκόμα και αν το doctoranytime εγκρίνει τη χρήση pixel αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την συλλογή προσωπικών στοιχείων του χρήστη του doctoranytime, κανένα pixel δεν μπορεί να είναι flash, το pixel θα πρέπει να μπορεί να μπλοκαριστεί και τα cookies να μπορούν να διαγραφούν από το χρήστη αν το επιθυμεί και τέλος, ο διαφημιζόμενος δεν μπορεί να έρθει σε επικοινωνία, να ανανεώσει την άδεια χρήσης των cookies ή το προφίλ του χρήστη βασιζόμενος σε οποιοδήποτε στοιχείο συγκέντρωσε στο doctoranytime website, συμπεριλαμβανομένης και της πληροφορίας ότι το προφίλ ανήκει σε χρήστη του doctoranytime ή να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε πληροφορία συνάγει από τη χρήση του site.