Vind een dokter
Dr Pierre Philippart (Stomatoloog) | doctoranytime Dr Pierre Philippart (Stomatoloog) | doctoranytime
RIZIV nummer: 12851411520

Pierre Philippart

Stomatoloog in Oudergem

  • cabinet Luyckx, rue des pêcheries 76, 1160, Oudergem, Brussels Gewest
Niet beschikbaar voor online boekingen
Laat hem/haar weten dat u graag online wilt boeken

Algemeen

Stomatoloog Kaakchirurgie; bottransplantaties, implantologie Esthetische geneeskunde Functionele geneeskunde ATTENTIE: UITSLUITEND VOORAF GESPREKT PER TELEFOON 0472 79 73 92

De beschrijving werd aangepast door het Doctoranytime team, gebaseerd op geverifieerde informatie.

Bereikbaarheid

  • cabinet Luyckx, rue des pêcheries 76, 1160, Oudergem, Brussels Gewest
 • Parking

  • Gemakkelijk parkeren

Betalingsmethoden

  • Contant
  • Mobiel betalen

Diensten

 • Controle afspraken
 • Controle afspraken

CV

Opleidingen

 • ULB+005 Ph. D. in Medische Wetenschappen, Dissertatie titel: Klinische retrospectieve studie van niet-gevasculariseerde bottransplantaten met behulp van geconcentreerde bloedplaatjes en menselijke afgeknotte weefselfactor (243 aa); promotoren: Pr. Pochet, Pr. Bollen;+Université Libre de Bruxelles, België 1998 Fellow of the European Board of Oro-Maxillo-Facial Surgery. Geslaagd voor het examen van de E.B.O.M.F.S. (European Board of Oro-Maxillo-Facial Surgery);+Helsinki, Finland 1994 Afgestudeerd in Maxillo-faciale Chirurgie en Faciale Plastische, voortgezette opleiding. Proefschrift titel: "Orthopedische chirurgie op gedeeltelijk tandeloos onderwerp met verankering en stabilisatie via osteogeïntegreerde implantaten"; promotoren: Pr. Chassagne;+Université de Nancy 1, Frankrijk, 1990 Expert in Mondziekten en Kaakchirurgie, volgens art° 5 van de Ministeriële wet van 26 april 1982 1986 Erkend specialist in Stomatologie en Kaakchirurgie 1985 Postgraduaat in Stomatologie, Hôpital Universitaire St-Pierre & Hôpital Erasme, onder supervisie van Dr Mayer en Dr Daelemans 1984 Diploma in de Tandheelkunde, D.D.S.,+1981 Diploma geneeskunde, M.D., heelkunde en verloskunde,+Université Libre de Bruxelles, België, behaald met "Grande Distinction "+.
 • 005 Ph. D. in Medical Sciences, Dissertation title: Etude clinique rétrospective de la régénération des greffes osseuses non vascularisées par l’utilisation de concentrés plaquettaires (PRP) et de facteur tissulaire recombinant humain tronqué (243aa) (Clinical retrospective study of non vascularized bone grafts using concentrated platelets and human troncated tissu factor (243 aa)); promotors: Pr. Pochet, Pr. Bollen;
 • Université Libre de Bruxelles, Belgium 1998 Fellow of the European Board of Oro-Maxillo-Facial Surgery. Passed the exam of E.B.O.M.F.S. (European Board of Oro-Maxillo-Facial Surgery);
 • Helsinki, Finland 1994 Graduation in Maxillo-facial Surgery and Facial Plastic, continuous training. Dissertation title: “Chirurgie orthopédique du sujet partiellement édenté avec ancrage et stabilisation par implants ostéo-intégrés“ (Orthopedic surgery on subject partially toothless with anchoring and stabilization via ostéo-integrated implants); promotors: Pr. Stricker, Pr. Chassagne;
 • Université de Nancy 1, France, 1990 Expert in Oral and Maxillo-facial Surgery, as per art° 5 of Ministery act of 26th of April 1982 1986 Recognized specialist in Stomatology and Maxilllo-facial Surgery 1985 Post-graduation in Stomatology, Hôpital Universitaire St-Pierre & Hôpital Erasme, under supervision of Dr Mayer and Dr Daelemans 1984 Degree in Dentistry, D.D.S.,
 • Université Libre de Bruxelles, Belgium, obtained with “Grande Distinction” 1981 Degree in Medicine, M.D., Surgery and Delivery,
 • Université Libre de Bruxelles, Belgium, obtained with “Grande Distinction”

Professionele ervaring

 • Academisch Ziekenhuis Sint-Pieter 1981-1985+Erasmusziekenhuis 1985-1994+IRIS SUD-ziekenhuizen 1991-2021+
 • Hôpital Erasme 1985-1994
 • Hôpitaux IRIS SUD 1991-2021

Vakvereniging

 • Koninklijke Belgische Vereniging voor Stomatologie en Maxillofaciale Chirurgie

Deelnames aan conferenties

 • Inducing human bone marrow to safety autologous bioreactor suitable for bone reconstruction surgery : 3e Internationale Congres Biotechnologies for Spinal Surgery 1 - 4 september 2010 Amsterdam, Nederland+- In vivo Autologous Stem Cells Production in Human Bone Marrows suitable for bone surgery . Mondelinge mededeling Bone-Tec Symposium 6-9 okt 2009.Hannover.Duitsland+ Faculteitslid om te presenteren tijdens het 4e Internationale Symposium over Peri-Operatieve Bloedmanagement Technieken. Welk materiaal om bloedplaatjes gel te activeren , in veiligheid en krachtige biologische voorwaarden vergelijking in de klinische praktijk en fundamentele studies, op vrijdag Oct. 5 oktober 2007, in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven, Nederland+Recombinant humane weefselfactor is een gemakkelijkere en meer voorspelbare gelpreparatietrigger in vergelijking met autologe trombine, en een volkomen veilig alternatief voor boviene trombine voor bloedplaatjesgel in de humane chirurgie Pierre Philippart, Valéry Daubie, Roland Pochet; Regenerative World Conference on Tissue Engineering and Regenerative Medicine, Westin Convention Center, 25-26 april 2006, Pittsburgh, VS+Karakterisering van menselijk bottransplantaat gemaakt met PepGen P-15, weefselfactor, bloedplaatjesrijk plasma en gemalen calvarian bot, V. Daubie, P. Philippart, S. Houard, R. Pochet, II Annual Meeting of the European Tissue Engineering Society, 3-6 sept. 2003, Genua, Italië+Human recombinant tissue factor platelets rich plasma induce a high level of vascular scaffolding in human bone: a 5 years survey, P. Philippart, V. Daubie, R. Pochet, 14-19 aug. 2005; Poster presented at the Gordon Research Conference; Salve Regina University Newport, Rhode Island, USA+Tissue Factor (TF): Een signaalreceptor voor botregeneratie. A Five Years Study, Communication n° 7 lecture; P.Philippart, M.Brasseur, R.Pochet;10th International Congress on Reconstructive Preprosthetic Surgery; 5-7 april 2003 Palm Springs, USA+ Enhanced Bone formation in sinus graft using platelets rich plasma gel induceded by Rh Tissue factor; A five years clinical study; Abstract, n°101 (biomaterials); P.Philippart, M.Brassueur, D.Hoyaux, R.Pochet; European Association for Osteointegration; Vrije Universiteit Brussel, 12-14 sept. 2002, Brussel, België+Menselijke bottransplantaatregeneratie geïnduceerd door platelets rich plasma gel met recombinante menselijke weefselfactor: Een 4 jaar durende klinische studie; Mededeling n°428 lezing; P. Philippart, M. Brasseur, D. Hoyaux, R. Pochet; XVIe Congres van de Europese Vereniging voor Cranio-Maxillofaciale Chirurgie, 3-7 sept, 2002, Munster, Duitsland+Gebruik van recombinante humane weefselfactor als promotor voor beenderregeneratie; Communication n° 84 lezing; Philippart.P, Brasseur.M, Pochet.R, IXe Internationale Congres voor Reconstructieve Preprothetische Chirurgie, P.Philippart, 10-12 mei, 2001, Kiel, Duitsland
 • Faculty member to present during the 4th International Symposium on Peri-Operative Blood Management Techniques. Which material to activate platelet gel , in safety and powerful biological conditions comparison in the clinical practice and fundamental studies, on Friday Oct. 5th 2007 October 4th to 6th 2007, in the Catharina Hospital Eindhoven, The Netherlands
 • Recombinant human tissue factor is an easier and more predictable gel preparation trigger compared to autologous thrombin, and a completely safe alternative to bovine thrombin for platelet gel in human surgery; Pierre Philippart, Valéry Daubie, Roland Pochet; Regenerative World Conference on Tissue Engineering and Regenerative Medicine, Westin Convention Center, April 25- 26th 2006, Pittsburgh, USA
 • Characterization of human bone graft made by PepGen P-15, tissue factor, platelets rich plasma and ground calvarian bone, V. Daubie, P. Philippart, S. Houard, R. Pochet, II Annual Meeting of the European Tissue Engineering Society, Sept. 3-6th, 2003, Genoa, Italy
 • Human recombinant tissue factor platelets rich plasma induce a high level of vascular scaffolding in human bone: a 5 years survey, P. Philippart, V. Daubie, R. Pochet, Aug. 14-19th, 2005; Poster presented at the Gordon Research Conference; Salve Regina University Newport, Rhode Island, USA
 • Tissue Factor (TF): A Signaling Receptor for bone Regeneration. A Five Years Study, Communication n° 7 lecture; P.Philippart, M.Brasseur, R.Pochet;10th International Congress on Reconstructive Preprosthetic Surgery; April 5-7 2003 Palm Springs, USA
 • Enhanced Bone formation in sinus graft using platelets rich plasma gel induced by Rh Tissue factor; A five years clinical study; Abstract, n°101 (biomaterials); P.Philippart, M.Brassueur, D.Hoyaux, R.Pochet; European Association for Osteointegration; Free University of Brussels, Sept 12-14, 2002 Brussels, Belgium
 • Human bone graft regeneration induced by platelets rich plasma gel with recombinant human tissue factor: A 4 years clinical study; Communication n°428 lecture; P. Philippart, M. Brasseur, D. Hoyaux, R. Pochet; XVIth Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Sept 3-7, 2002, Munster, Germany
 • Use of recombinant Human Tissue Factor as promotor for osseous regeneration; Communication n° 84 lecture; Philippart.P, Brasseur.M, Pochet.R, IXth International Congress on Reconstructive Preprosthetic Surgery, P.Philippart, May 10-12, 2001, Kiel, Germany

Talen

 • Engels
 • Frans
 • Nederlands

Wetenschappelijk onderzoek en publicaties

 • In VIVO productie van Mesenchymale Stromale Cellen na injectie van Autoloog Platelet-Rich Plasma geactiveerd door Recombinant Humaan Tissue Factor in het beenmerg bij gezonde vrijwilligers . P.Philippart,N.Meuleman,B.Stamatopoulos,M.Najar, K.Pieters, C.De Bruyn, D.Bron,L.Lagneaux. Tisuue Enginnering Part A.2014,20.160-170+Weefselfactor: een mini-review; Valéry Daubie, MSc Eng; Roland Pochet, PhD; Sophie Houard, PhD; Pierre Philippart, MD, PhD. Journal Tissue Engineering and Regenerative Medicine , feb 2007.)+Sinus grafting using recombinant human Tissue Factor, Platelet Rich Plasma gel, autologous bone and anorganic bovine bone mineral xenograft: Histological analysis and case reports, P.Philippart, V.Daubie, R.Pochet; International Journal Oral Maxillofac implants 2005; 20:274-281+Human Recombinant Tissue Factor, Platelets Rich Plasma and Tetracycline induce a high quality human bone graft: A five years survey; P.Philippart, M.Brassueur, D.Hoyaux, R.Pochet; International Journal of Oral and Maxllio-Facial Implants 2003+S100A8 and S100A9 immunohistochemistry on early oral implant failure. A case report; P.Philippart, M.Hermans, D.Hoyaux, J.Roth, C.Malevez, R.Pochet; Journal of Periodontology; 2003+ S100A8 en S100A9 calciumbindende eiwitten; lokalisatie binnen normaal en cyclosporine. A induced gingival overgrowth; S.Echelard, D.hoyaux, M.Hermans, P.Daelemans, J.Roth, P.Philippart, R.Pochet; Connective Tissue Research; 2001+Lambeaux libres musculo-osseux en chirurgie maxillo- faciale; P.Philippart A. Lemaitre, F. Schuind, P. Godart, P.Daelemans, F. Burny ; Revue de Stomatologie et Chirurgie Maxillo-Paciale de France ; 1989,6,252-263.+ Gerevasculariseerde composietflappen, indicaties en resultaten ; F.Schuind, P. Philippart, A. Lemaitre, P. Godart, P.Daelemans, F. Burny ; Acta Orthopedica Belgica, Dec.88
 • Tissue factor: a mini-review; Valéry Daubie, MSc Eng; Roland Pochet, PhD; Sophie Houard, PhD; Pierre Philippart, MD, PhD. Journal Tissue Engineering and Regenerative Medicine , feb 2007.)
 • Sinus grafting using recombinant human Tissue Factor, Platelet Rich Plasma gel, autologous bone and anorganic bovine bone mineral xenograft: Histological analysis and case reports, P.Philippart, V.Daubie, R.Pochet; International Journal Oral Maxillofac implants 2005; 20:274-281
 • Human Recombinant Tissue Factor, Platelets Rich Plasma and Tetracycline induce a high quality human bone graft: A five years survey; P.Philippart, M.Brassueur, D.Hoyaux, R.Pochet; International Journal of Oral and Maxllio-Facial Implants 2003
 • S100A8 and S100A9 immunohistochemistry on early oral implant failure. A case report; P.Philippart, M.Hermans, D.Hoyaux, J.Roth, C.Malevez, R.Pochet; Journal of Periodontology; 2003
 • S100A8 and S100A9 calcium binding proteins; localisation within normal and cyclosporine. A induced overgrowth gingival; S.Echelard, D.hoyaux, M.Hermans, P.Daelemans, J.Roth, P.Philippart, R.Pochet; Connective Tissue Research; 2001
 • Lambeaux libres musculo-osseux en chirurgie maxillo- faciale ; P.Philippart A. Lemaitre, F. Schuind, P. Godart, P.Daelemans, F. Burny ; Revue de Stomatologie et Chirurgie Maxillo-Paciale de France; 1989,6,252-263.
 • Lambeaux composites revascularisés, indications et résultats ; F.Schuind, P. Philippart, A. Lemaitre, P. Godart, P.Daelemans, F. Burny ; Acta Orthopedica Belgica, Dec.88

FAQ

Wat is het adres van Dr. Pierre Philippart?

rue des pêcheries 76, 1160 in Oudergem is het adres van Dokter Pierre Philippart.

Welke betaalmethodes staat Dokter Pierre Philippart toe ?
Welke talen spreekt zorgverlener Pierre Philippart ?
Is Dr. Pierre Philippart lid van een vereniging?
Doctoranytime is een totaaloplossing die de patiënt bijstaat vanaf de eerste symptomen tot aan het herstel door hem de mogelijkheid te bieden de beste zorgverlener te vinden, advies te vragen via chat en met hem te praten via Videoconsultatie.
Bekijk het Telefoonnummer
Leden kunnen de prijzen raadplegen en krijgen toegang tot onze functionaliteiten
Leden kunnen de prijzen raadplegen en krijgen toegang tot onze functionaliteiten

Ga verder met

of registreer met uw e-mailadres

Het wachtwoord moet minstens 6 tekens en 1 hoofdletter bevatten
Een nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord

Vul het e-mailadres in dat u gebruikt heeft om u te registreren bij doctoranytime en we sturen u een nieuwe code

Uw gegevens zijn in goede handen
doctor-graphic doctor-graphic

Volgens de nieuwe Europese regelgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) geldig vanaf 25 mei 2018, update doctoranytime zijn algemene gebruiksvoorwaarden.

Ons doel is: u toelaten om te begrijpen waarvoor uw data wordt gebruikt, hoe we die data beschermen, u te informeren over uw rechten en hoe die te gebruiken.

Onze termen en voorwaarden veranderen maar ons engagement voor uw persoonlijke data blijft hetzelfde:

 • doctoranytime verkoopt niet noch geeft geen persoonlijke data vrij die wordt verzameld aan derde partijen.
 • doctoranytime deelt enkel persoonlijke data voor de uitvoering waar de gebruiker toestemming voor heeft gegeven.
 • doctoranytime draagt ​​geen van de persoonlijke gegevens van de gebruiker over buiten de Europese Economische Ruimte of op een andere manier dan hierboven niet is vermeld.

Vind al onze verplichtingen in ons Privacybeleid

Gebruiksvoorwaarden

HOE ONS BEREIKEN

De gebruiker kan contact opnemen met DOCTORANYTIME via volgende gegevens: DOCTORANYTIME SPRL, +32 4 349 94 85, E-mail: [email protected]

Gefeliciteerd!!

Uw registratie is voltooid.

We hebben uw verzoek ontvangen

Vul uw e-mail in, wij houden u op de hoogte indien de zorgverlener online boeken mogelijk maakt.

Verzoek verzonden

Wij houden u op de hoogte indien de zorgverlener online boeken mogelijk maakt.

Bent u Pierre Philippart?

DirDoctor.WhatsAppModal.Title